Bedrijfsongeval? Laat u niet afschrikken!

Een ongeluk tijdens uw werk. U moet er niet aan denken. Maar deze ongelukken gebeuren elke dag en het kan u ook overkomen. Niet alleen als u bijvoorbeeld werkt op een bouwplaats of in de haven, maar ook als u met een kantoorbaan tijdens het uitvoeren van uw werk een auto-ongeluk krijgt. Arbeidsongevallen zijn er in alle soorten en maten.

Maar hoe zit het nu eigenlijk als u een ongeluk tijdens werktijd heeft gehad? Is uw werkgever aansprakelijk en moet hij uw schade vergoeden? Verzekeraars van werkgevers zijn er op gericht zo min mogelijk geld uit te keren. Zij zullen daarom altijd proberen om de aansprakelijkheid van zich af te schuiven. Door het schrijven van moeilijke brieven zorgen zij ervoor dat u wordt afgeschrikt en het er maar bij laat zitten, want ach, kan gebeuren toch een ongelukje?

Niet doen! Uw werkgever heeft een zorgplicht

Werkgevers hebben een zorgplicht. Uw werkgever is verplicht uw veiligheid en gezondheid als werknemer te beschermen. Deze zorgplicht gaat vrij ver, uw werkgever is dus vrij snel aansprakelijk bij een ongeval tijdens werktijd. U moet als werknemer bewijzen dat het ongeluk in de uitoefening van uw werkzaamheden is gebeurd. Als dit vast komt te staan is uw werkgever in principe al aansprakelijk. De reflex van de werkgever is dat hij zal zeggen dat hij “gewoon” aan zijn zorgplicht heeft voldaan en dat een ongeluk nou eenmaal kan gebeuren. U moet zich hier niet door laten afschrikken!

Al zorgt de zorgplicht er niet voor dat een werkgever altijd aansprakelijk is voor een ongeval, deze zorgplicht heeft wel een ruime strekking: als een werknemer in de uitoefening van de werkzaamheden schade heeft geleden, moet de werkgever bewijzen dat hij alle maatregelen heeft genomen en alle aanwijzingen heeft gegeven die redelijkerwijs nodig waren om de schade te voorkomen.

 Wat moet uw werkgever zoal doen om aan zijn zorgplicht te voldoen?

De wet vergt een hoog veiligheidsniveau met betrekking tot de werkruimte, de gereedschappen waarvan gebruik wordt gemaakt, de omstandigheden van de werkruimte en de door de werkgever gegeven instructies. Zo dient een werkgever bijvoorbeeld te zorgen voor beschermende kleding: sommige werkomgevingen zijn simpelweg gevaarlijke plekken. Denk bijvoorbeeld aan het dek van een sleepboot met enkel harde materialen en draden onder spanning en van flink gewicht.

Maar zelfs het verstrekken van beschermende kleding is nog niet voldoende: de werkgever heeft pas aan de op hem rustende zorgplicht voldaan als vaststaat dat de werkgever ten tijde van het ongeval geen beschermende kleding die een betere bescherming ter voorkoming van het te verwachten letsel ter beschikking had kunnen stellen.

Wij kunnen u helpen!

Omdat we hier in Rotterdam wonen in een stad waar gewerkt wordt, maken we dit soort zaken regelmatig mee. Dus bent u werknemer en heeft u een ongeval onder werktijd gehad? Neem dan contact met ons op, ook als u twijfelt of u wel recht heeft op schadevergoeding. Tijdens een vrijblijvend gesprek kunnen wij voor u beoordelen of uw werkgever aansprakelijk kan worden gesteld. U kunt ons bereiken door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl, of door te bellen naar 010 – 423 00 19. Daarnaast kunt u het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer weten over letselschade? Lees dan de blog “Studievertraging door letsel: waar heb ik recht op?“.