Heb ik recht op een transitievergoeding?

Bent u ontslagen? Dan kan het zomaar zijn dat u recht heeft op een financiële vergoeding van uw werkgever, de zogenoemde transitievergoeding. Iedere werknemer wiens arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of – in geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – niet wordt verlengd, heeft wettelijk recht op een transitievergoeding. Bent u benieuwd of u hier wellicht […]

Lees verder

Hoe ontsla je een bestuurder van een besloten vennootschap?

Deze blog gaat over het ontslag van een bestuurder die zijn werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Omdat zowel de aanstelling van de bestuurder als het ontslag van de bestuurder wordt geregeld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, betekent dit dat zowel het rechtspersonenrecht als het arbeidsrecht op de bestuurder van toepassing is. Ruime […]

Lees verder

Collega! Wat doet u nu?

De gezelligste maand van het jaar staat weer voor de deur: tijd voor kerst- en oudejaarsborrels op de werkvloer. In de praktijk zien wij echter vaak dat deze gezelligheid ook een keerzijde kent. Alcohol op de werkvloer, zowel tijdens kerstborrels als daarbuiten, kan tot problematische situaties leiden. Dubbelzinnige opmerkingen, billenknijpen en onnodige aanrakingen komen sneller […]

Lees verder

Help, mijn werkgever buit mij uit!

Bij het lezen van deze titel denkt u wellicht dat uitbuiting in Nederland niet aan de orde is. Immers heeft Nederland een leger aan (Europese) wetten die de rechten van een werknemer beschermen. De praktijk laat echter iets anders zien: volgens een schatting van de International Labour Organization over het aantal slachtoffers van arbeidsuitbuiting in […]

Lees verder

Het verbetertraject

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer ongeschikt is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Wat kunt u doen als uw werknemer disfunctioneert? Als goed werkgever kunt u niet zomaar overgaan tot ontslag. De wet verplicht u zelfs de werknemer voldoende gelegenheid te geven om verbetering in het functioneren te brengen. Kijk eerst samen […]

Lees verder

Zwijgrecht

Iedereen die wel eens een misdaadfilm of een detective heeft gezien kent de bovenstaande uitspraak, die vaak door politieagenten wordt gedaan nadat zij een aanhouding hebben verricht. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld? Het gaat heir om het recht om te zwijgen, het zwijgrecht. In Nederland heeft een verdachte dit recht ook. Iedereen […]

Lees verder

De taakstraf

Bij overtredingen, lichte misdrijven of first-time offenders wordt door de rechter bij veroordeling meestal een taakstraf opgelegd. Vaak wordt de straf opgelegd in combinatie met een andere straf zoals een geldboete. Wat houdt de taakstraf in en welke regels zijn verbonden aan de uitvoering ervan? Wat gebeurt er als de taakstraf niet goed, of niet […]

Lees verder