mr. F. Laros

Felix Laros studeerde Nederlands Recht in Leiden, waar hij zich gedurende de masterfase heeft gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Na het afronden van zijn studie heeft Felix eerst bij het OM gewerkt, waarna hij concludeerde dat de advocatuur beter bij hem paste. Felix is sinds 2017 werkzaam bij De Brouwer Advocaten.

De houding van Felix om op te komen voor de belangen van een cliënt komt niet alleen van pas in de strafpraktijk. Inmiddels heeft Felix zich tevens gespecialiseerd in het civiele recht, met als speerpunten het aansprakelijkheids- en contractenrecht. Dit laatste heeft er ook toe geleid dat hij het vaste aanspreekpunt binnen kantoor is geworden als het gaat om het aansprakelijk stellen van de overheid na onrechtmatig overheidsoptreden.

Binnen kantoor wordt Felix vooral gezien als aanspreekpunt voor cliënten die volledig tussen wal en schip zijn geraakt als gevolg van de situatie waarin zij zich bevinden, waarbij zij zich overgeleverd zien aan een wederpartij die ogenschijnlijk enkel het doel heeft hen maximaal tegen te werken.

De algemene en juridische kennis van Felix staat op buitengewoon hoog niveau en dit zorgt ervoor dat hij een juridisch geschil vanuit meerdere invalshoeken kan analyseren hetgeen een positieve bijdrage levert aan zijn uiteindelijke (creatieve) oplossing. Als geen ander weet Felix snel door te dringen tot de kern van het probleem en partijen bij de hand te nemen om hen door het juridische moeras te leiden.