mr. F. Laros

Felix Laros studeerde Nederlands Recht in Leiden, waar hij zich gedurende de masterfase heeft gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Na ervaring te hebben opgedaan bij het Openbaar Ministerie wist hij dat hij de advocatuur beter bij hem paste. Felix is werkzaam in de algemene praktijk waarbij de nadruk ligt op het bestuursrecht, arbeidsrecht en strafrecht. Tevens werd bijzondere ervaring opgedaan in het huurrecht en personen- en familierecht.