Jeugdrecht

  • Onder toezichtstellingen
  • Uithuisplaatsingen
  • Gezag- en omgangskwesties
  • PIJ-maatregel/ Jeugd-TBS

Voor wie?

Als ouders kunt u te maken krijgen met diverse jeugdbeschermingsmaatregelen ten aanzien van uw kinderen zoals ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, ontheffing en ontzetting uit het gezag. Dit zijn -ook emotioneel- ingrijpende maatregelen die door de rechter kunnen worden uitgesproken op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming als het geestelijk welbevinden of de gezondheid van kinderen wordt bedreigd tijdens het opgroeien.

Waarom wij?

Wanneer u te maken krijgt met jeugdbeschermingsmaatregelen, is het van groot belang voor uw kind en uzelf om u snel en goed te laten adviseren over mogelijke stappen. U heeft vaak maar kort de tijd om te reageren. Wij van De Brouwer Advocaten hebben specialisten op het gebied van  jeugdzaken en kunnen u voortvarend en adequaat bijstaan in de procedures bij de rechtbank. Ook indien u bezwaren heeft tegen de gang van zaken, bijvoorbeeld tegen de handelswijzen van de Raad voor de Kinderbescherming en/of Bureau Jeugdzorg kunnen wij u daarin verder helpen.

Kosten

Rechtsbijstand aan minderjarigen is in principe kosteloos:

Onze rechtsbijstand aan uw minderjarige kind is – mits op basis van toevoeging – kosteloos. De Raad voor Rechtsbijstand legt aan minderjarige verdachten namelijk geen eigen bijdrage op.