Studievertraging door letsel: waar heb ik recht op?

Er zijn veel studenten die te maken hebben met studievertraging. Vaak valt dit onder de verantwoordelijkheid van de student zelf, maar in sommige gevallen kan de student hier niets aan doen. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat een student studievertraging oploopt als gevolg van een ongeval, zoals bij een verkeersongeval of bedrijfsongeval. In zo’n geval kom je als student wellicht in aanmerking voor schadevergoeding op grond van de Letselschade Richtlijn Studievertraging. Wat deze richtlijn inhoudt en hoe hoog de schadevergoeding is leg ik je verder uit in deze blog. 

Wanneer is er sprake van schade wegens studievertraging?

Volgens de Letselschade Richtlijn Studievertraging is er sprake van schade wegens studievertraging als gevolg van een ongeval, als een student door de schade later op de arbeidsmarkt actief zal zijn. De student gaat immers later geld verdienen dan van tevoren was gepland. Dit is in het geval een student door zijn letsel een aantal maanden of zelfs een jaar zijn studie niet kan vervolgen. 

De hoogte van de schadevergoeding

Voor de berekening van de schadevergoeding wordt, net als bij andere schadeposten, een vergelijking gemaakt van de situatie die is ontstaan na het ongeval met letsel en de hypothetische situatie zonder ongeval. Hiermee wordt bedoeld dat er antwoord moet worden gegeven op de vraag hoe de studie redelijkerwijs zou zijn verlopen als het ongeval niet zou zijn gebeurd. Daarnaast moet er een inschatting gemaakt worden wat de inkomsten zullen zijn in de eerste jaren op de arbeidsmarkt. 

Het is in de praktijk gebleken dat het lastig is om te bewijzen hoe lang de studievertraging als gevolg van het letsel heeft geduurd en wat een starter precies zal verdienen. De Letselschade Richtlijn Studievertraging kan zodoende een handig hulpmiddel zijn voor het berekenen van de schade. 

De Letselschade Richtlijn Studievertraging maakt onderscheid tussen de opleiding die op het moment van de studievertraging gevolgd wordt. Per opleiding wordt een aparte netto schadevergoeding vastgesteld. Deze normbedragen worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Zo wordt in 2020 voor een WO-student die een jaar studievertraging oploopt ten gevolge van een ongeval een normbedrag vastgesteld van € 21.400,-. Voor een kind die nog op de basisschool zit geldt een normbedrag van € 6.300,-. Tot slot is het van belang om te weten dat extra studiekosten zoals boeken of collegegeld niet onder deze richtlijn vallen en aldus als een aparte schadepost moeten worden gezien. 

Het is altijd mogelijk om van de Letselschade Richtlijn Studievertraging af te wijken, de Richtlijn is immers slechts een hulpmiddel en geldt bovendien tot maximaal 1 jaar studievertraging. In zo’n geval geldt dat de benadeelde met bewijsstukken aannemelijk moet maken dat zijn schade hoger is dan het in de richtlijn studievertraging vastgestelde bedrag. 

Een letselschade specialist inschakelen?

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen over je letselschade of hulp nodig bij het berekenen van je studievertraging ten gevolge van letsel? Een letselschadespecialist van de Brouwer Advocaten kan je hiermee helpen. Je kunt ons bereiken door te bellen naar 010 423 00 19 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer weten over letselschade? Lees dan de blog “Wie is aansprakelijk voor de schade van Ciara en Dennis?“.