Werknemer wordt wakker en beëindig je ‘slapend dienstverband’!

Na twee jaar ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid stopt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever en mag de werkgever je ontslaan via het UWV. In de praktijk komt het vaak voor dat een werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid geen ontslag aanvraagt bij het UWV maar jouw dienstverband ‘slapend’ in stand houd. Je blijft dan officieel gezien in dienst bij jouw werkgever omdat de arbeidsovereenkomst blijft bestaan, maar je ontvangt geen loon meer van jouw werkgever. Tegelijkertijd zorgt het in stand houden van je dienstverband er voor dat je de wettelijke transitievergoeding misloopt. In deze blog meer over het beëindigen van je slapende dienstverband met transitievergoeding.  

Waarom wil een werkgever je dienstverband slapend in stand houden?
Een reden voor werkgevers om een dienstverband slapend te houden is om betaling van de wettelijke transitievergoeding aan jou te ontlopen. Werkgevers zijn namelijk verplicht om een ontslagvergoeding te betalen bij beëindiging van een dienstverband na twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid. Door het ‘slapend’ houden van jouw dienstverband ontlopen werkgevers betaling van deze wettelijke transitievergoeding.

Wet Compensatie Transitievergoeding
De wetgever achtte het in stand houden van slapende dienstverbanden onwenselijk en kwam daarom met de Wet Compensatie Transitievergoeding. Deze wet treedt in werking op 1 april 2020 en voorziet in een compensatie van de door werkgevers betaalde transitievergoeding bij ontslag van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze regeling werkt terug tot 1 juli 2015. Dit betekent dat de werkgever ook een vergoeding krijgt voor de betaalde transitievergoeding als het dienstverband op of na 1 juli 2015 is beëindigd. Zelfs met deze compensatieregeling blijken veel werkgevers niet bereid te zijn het slapende dienstverband te beëindigen. Tot voor kort was het niet mogelijk om de werkgever te dwingen je slapende dienstverband te beëindigen. Met het recent gewezen arrest van de Hoge Raad is hier echter verandering in gekomen.

Arrest van de Hoge Raad
Op 8 november 2019 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op vragen omtrent de toelaatbaarheid van slapende dienstverbanden. De Hoge Raad oordeelt dat als uitgangspunt dient te gelden dat de werkgever op grond van goed werkgeverschap dient in te stemmen met een voorstel van de werknemer om het slapende dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding te beëindigen. Een uitzondering hierop is als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om je dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid in stand te houden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er nog een reëel uitzicht is op re-integratie. Het bijna bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer wordt niet gezien als gerechtvaardigd belang.

Laat je bijstaan door één van onze ervaren arbeidsrecht specialisten
Ben jij langdurig arbeidsongeschikt en wil je jouw dienstverband met toekenning van de wettelijke transitievergoeding beëindigen? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen jou hierbij helpen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Je kan ons bereiken door te bellen naar 010 423 00 19  of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer lezen over arbeidsrecht? Lees nu de blog “Cupido als dringende reden voor ontslag“.