Ontslag op staande voet – Tien dagen wachten is te lang

Onverwijldheid

Een medewerkster in dienst van een zorginstelling werd op staande voet ontslagen, omdat zij een bewoonster hard in het gezicht had geslagen. De rechtbank Oost-Brabant oordeelde op 3 maart 2020 dat dit niet mocht volgens de wet, omdat er geen sprake was van een ‘onverwijlde’ mededeling door de werkgever.

Een ontslag op staande voet dient volgens de wet namelijk ‘onverwijld’ te worden gegeven. Wat de rechtbank hiermee bedoelde, is dat de werknemer zo snel mogelijk moet worden geïnformeerd over de gevolgen voor zijn of haar arbeidsovereenkomst. Over dit onderwerp is veel rechtspraak gewezen. Onlangs werd de rechtspraak aangevuld met een nieuwe uitspraak. 

Wat was er aan de hand?

Op 16 november 2019 sloeg de betreffende werknemer een bewoonster hard in het gezicht, omdat de bewoonster een pop niet wilde afgeven. Op 18 november 2019 is dit incident gemeld aan de teammanager van de werknemer. Hierop vond op 19 november 2019 een gesprek plaats met de werknemer, waarna de werknemer op non-actief is gesteld. Op 28 november 2019, tien dagen nadat de teammanager op de hoogte was geraakt van het incident, is de werknemer vervolgens op staande voet ontslagen. 

Oordeel rechtbank

De rechtbank Oost-Brabant achtte de gang van zaken niet rechtsgeldig en overwoog het volgende:

“Ook voorafgaand aan de non-actiefstelling heeft BrabantZorg al gesproken met de collega’s van [verzoekster] die iets konden vertellen over het incident en de handelswijze van [verzoekster] in het algemeen. BrabantZorg heeft er zelf voor gekozen de betrokkenen nog een keer te horen en zelf verklaringen te gaan opstellen die vervolgens enkele dagen zijn blijven liggen. Zij wilde overleg voeren met de Raad van Bestuur, waarvan onduidelijk is gebleven waaruit dat overleg heeft bestaan. Het vermoeden is dat dit overleg heeft bestaan uit een telefonisch overleg met het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur. Dat dit niet sneller had gekund, is niet gesteld of gebleken. Daarmee heeft BrabantZorg onvoldoende voortvarend gehandeld. Juist omdat het zo’n precaire kwestie is, zoals BrabantZorg ook zelf aangeeft, had dit wel van haar mogen worden verwacht.

De conclusie is dan dat het aan [verzoekster] gegeven ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Hiermee is niet voldaan aan een van de eisen die de wet stelt aan het geven van een ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet is dan niet rechtsgeldig. De vraag of er sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet, hoeft hier dan ook niet meer te worden besproken.”

“Dat dit niet sneller had gekund, is niet gesteld of gebleken”

Uit de overweging van de rechtbank blijkt maar weer dat een werkgever voldoende voortvarend dient te handelen. Is nader onderzoek, overleg of het inwinnen van (juridisch) advies nodig, dan mag dit worden gepleegd door de werkgever. In afwachting van het resultaat hiervan hoeft de werkgever dan nog geen definitieve beslissing te nemen. De tijd die de werkgever extra nodig heeft om tot een beslissing te komen is echter niet grenzeloos en wordt beperkt tot de tijd die nodig is voor het verrichten van extra onderzoek of overleg. 

De rechtbank Oost-Brabant oordeelde in het verlengde daarvan dat het aan de werkgever in kwestie was om te stellen en aan te tonen dat de genomen tijd ook daadwerkelijk nodig was en dat er niet sneller gehandeld kon worden. Als de werkgever niet voldoende kan aantonen dat deze extra tijd nodig was, dan heeft de werkgever niet volgens de regels van de wet gehandeld en kan het ontslag geen stand houden. 

Juridisch advies

Heeft u te maken met een ontslag op staande voet? Laat u hierover dan juridisch adviseren. Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen jou hierbij helpen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. Je kan ons bereiken door te bellen naar 010 423 00 19  of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. 

 

Meer lezen over arbeidsrecht? Lees nu de blog: Werknemer wordt wakker en beëindig je ‘slapend dienstverband’!