Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud

Het coronavirus houdt de gemoederen flink bezig. Niet alleen brengt het virus schade toe aan de volksgezondheid, ook de economie heeft onder dit virus te lijden. Veel werkgevers zien hun omzet dalen of zelfs geheel verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat er problemen ontstaan bij de uitbetaling van werknemers. De overheid komt werkgevers die getroffen zijn door de coronacrisis tegemoet. Onderdeel van de getroffen maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze tijdelijke maatregel vervangt per direct de Werktijdverkorting (WTV). Wat houdt deze tijdelijke noodmaatregel in? In deze blog vertellen we je er meer over.

Vermindering omzet   
Werkgevers kunnen op basis van de tijdelijke noodmaatregel een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV. Deze tegemoetkoming geldt voor maximaal 3 maanden waarin werkgevers hun loonkosten voor maximaal 90% vergoed kunnen krijgen. De tegemoetkoming kan eenmalig worden verlengd voor nogmaals 3 maanden. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet er sprake zijn van een verwachte omzetdaling van ten minste 20%. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de omzetdaling. Bij een omzetdaling van 100%, zoals bij veel horecagelegenheden het geval zal zijn, kan er een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd ter hoogte van 90% van de loonkosten. Bij een omzetdaling van 50% bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 45% van de loonkosten en bij een omzetdaling van 25% bedraagt de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 22,5% van de loonkosten. Goed om te weten: de WW-rechten van werknemers blijven 100% intact, in tegenstelling tot bij de werktijdverkorting.

Voorwaarden 
Werkgevers komen alleen in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de loonkosten voor 100% worden doorbetaald. De overige 10% (bij een maximale vergoeding) moet dus door de werkgever zelf worden betaald. Ook mogen werkgevers geen werknemers ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen gedurende de periode dat zij de tegemoetkoming ontvangen. De noodmaatregel geldt voor vaste werknemers, maar ook voor flexwerkers.

Aanvraag
De tegemoetkoming dient te worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV zal dan een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde compensatie. Na afloop van de tegemoetkomingsperiode van 3 maanden zal de balans worden opgemaakt en zal er een nabetaling of terugbetaling plaatsvinden, afhankelijk van de daadwerkelijke omzetdaling. Indien u al een aanvraag heeft gedaan voor werktijdverkorting, dan wordt deze vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling.

Vragen?
Heeft u vragen over deze tijdelijke noodmaatregel of over andere arbeidsrechtelijke kwesties ten gevolge van het coronavirus? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen u hierbij helpen. Neem zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons bereiken door te bellen naar 010 – 423 00 19  of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kunt u het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.