Mag je een gesprek met je werkgever opnemen?

Stel, je denkt dat je straks een slechtnieuwsgesprek met je werkgever zal hebben. Je vreest dat er discussie zal ontstaan over een aantal punten. Mag je dit gesprek dan opnemen? Zou het gesprek dan als bewijsmateriaal gebruik kunnen worden indien er een ontslagzaak komt? Vaak wordt gedacht dat het antwoord op die vraag nee is. Hoe dit nu juridisch zit leest u hieronder.

Toegestaan

Wanneer werkgever en werknemer overleg voeren of bijvoorbeeld een functioneringsgesprek hebben, dan is het voor de werknemer – zelfs indien de werkgever hier niet van op de hoogte is – toegestaan dit gesprek op te nemen. De werknemer is immers deelnemer aan het gesprek. Hij hoeft dus geen toestemming te vragen aan werkgever om opnames te maken. Desalniettemin zit hier een keerzijde aan: als het gaat om een gesprek waar gevoelige informatie of privégegevens worden gedeeld en dit gesprek wordt opgenomen, dan kan dit in strijd zijn met het recht op privacy. In zakelijke situaties zoals op de werkvloer zal hier echter niet snel sprake van zijn.

 

Strafbaar

Indien de werknemer niet zelf deel uitmaakt van het gesprek, mag deze niet worden opgenomen. Op grond van artikel 139a lid 1 van het Wetboek van Strafrecht is het strafbaar om gesprekken tussen werkgever en een ander dan de betreffende werknemer op te nemen of om afluisterapparatuur op de werkvloer te plaatsen. Daarnaast is het ook niet bevorderlijk voor de relatie tussen werknemer en werkgever als er veelvuldig en stiekem gesprekken worden opgenomen. De arbeidsrelatie kan verstoord raken omdat er kennelijk geen vertrouwen is in de werkgever. Een rechter zal op basis van deze informatie een arbeidsovereenkomst kunnen ontbinden.

 

Niet delen zonder toestemming

Het opgenomen gesprek waar de werknemer zelf deel vanuit heeft gemaakt, mag in beginsel alleen voor eigen gebruik dienen. Het verspreiden van een opname of het plaatsen van een opname op social media mag dus niet tenzij toestemming van de werkgever is verleend.

 

Goed werknemerschap

In artikel 7:611 BW staat beschreven dat de werknemer zich als goed werknemer dient te gedragen. Indien de werkgever niet wil dat een gesprek wordt opgenomen en hij dit van tevoren aangeeft, dient te werknemer hier eerlijk antwoord op te geven en dit te respecteren op grond van voorgenoemd artikel. Respecteert de werknemer de wens van de werkgever niet, dan kan hem worden verweten dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

 

Kortom

Waar het op neerkomt is dat een werknemer alleen een gesprek mag opnemen als hij zelf deelnemer is van het gesprek. Wanneer hij niet deelneemt aan een bepaald gesprek, dan mag hij daar geen opnames van maken. Ook mag een werknemer er niet over liegen als de werkgever vraagt of hij opnames van het gesprek heeft gemaakt. Verspreiding van opnames is in beginsel verboden tenzij de werkgever hier expliciet toestemming voor geeft. Desalniettemin is het (veelvuldig) maken van opnames niet bevorderlijk voor de arbeidsrelatie. Probeer er dus eerst samen uit te komen!

 

De Brouwer Advocaten

De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn gespecialiseerd in onder andere het Personen- en familierecht. Bent u of kent u een persoon die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 – 423 00 19 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl.