Is seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer reden voor ontslag?

Enige tijd geleden kwam een pas afgestudeerde verpleegkundige naar ons toe. Ze werkt sinds de afronding van haar studie in een psychiatrisch ziekenhuis. In dit ziekenhuis was er een roddel ontstaan. Er zouden zogenaamd door haar gestuurde Facebookberichten met een seksuele toon (inclusief afbeeldingen) rondgaan op de afdeling. Deze roddel was voor de werkgever reden om haar op non-actief te stellen en een onderzoek te starten. Vervolgens werd cliënte op staande voet ontslagen. Een zeer vervelende situatie voor cliënte met verstrekkende gevolgen. Niet alleen haar goede naam en inkomen kwamen op het spel te staan, maar ook haar BIG-registratie.

 

De gebruikelijke werkwijze

Een ontslag op staande voet of een dringende reden om op te zeggen per direct, wordt vaak ingezet door de werkgever als die erachter komt dat er sprake is van een emotionele of seksuele relatie op de werkvloer. Vooral bij beroepen waarin er sprake is van afhankelijkheid of ondergeschiktheid. Werkgevers kiezen er vaak voor om onder het motto van: ‘waar een beschuldiging is, is mogelijk ook een vergrijp’, hard in te grijpen in dit soort situaties.

 

Verplichtingen werkgever

Ieder persoon heeft recht op een veilige werkomgeving. De werkgever heeft dan ook op basis van de wet (artikel 7:658 BW) de verplichting om een veilige werkomgeving te creëren en te behouden. Onderdeel hiervan is dat de werkgever seksueel grensoverschrijdend gedrag dient te bestraffen. Maar wat valt hier nou allemaal onder? De Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen definieert seksuele intimidatie als volgt: ‘’enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd’’.

 

Juridische grondslag voor een ontslag

Indien iemand daadwerkelijk berichten met een verkeerde toon heeft gestuurd naar collega’s, kan dat juridisch gezien worden aangemerkt als een verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dit is een grond waarop een werkgever een werknemer kan ontslaan. Een andere grond voor ontslag zou kunnen zijn dat de vermeende seksuele Facebookberichten hebben geleid tot een verstoorde arbeidsrelatie. Ook een combinatie van beide redenen is mogelijk. Om tot een dergelijk geldig ontslag te komen heeft een werkgever wel te maken met veel juridische vereisten. Zo zal hij een belangenafweging moeten maken tussen de mate van vergrijp en de hoogte van de straf. Mocht er dus al sprake zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan leidt dit niet zonder meer tot een ontslag op staande voet.

 

De situatie van cliënte

In het geval van cliënte werd het voor ons vrij snel duidelijk dat aan haar niks te verwijten viel. Door middel van de inzet van ICT-deskundigen hebben wij kunnen aantonen dat de Facebookberichten niet van cliënte afkomstig waren. Dit bewijs samen met het feit dat de werkgever weinig onderzoek heeft gedaan naar de werkelijke gang van zaken, heeft ertoe geleid dat wij het ontslag op staande voet voor de kantonrechter hebben kunnen vernietigen.

Ook in de procedure met betrekking tot de BIG-registratie werd cliënte toen bijgestaan door ons en ook deze BIG-registratie hebben wij voor cliënte kunnen behouden.

Na dit alles hebben wij namens cliënte een schadevergoedingsactie richting de werkgever uitgevoerd.

De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn gespecialiseerd in onder andere het Arbeidsrecht. Bent u of kent u een persoon of bedrijf die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 – 423 00 19 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl.