Het verbetertraject

Er is sprake van disfunctioneren als de werknemer ongeschikt is om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Wat kunt u doen als uw werknemer disfunctioneert? Als goed werkgever kunt u niet zomaar overgaan tot ontslag. De wet verplicht u zelfs de werknemer voldoende gelegenheid te geven om verbetering in het functioneren te brengen. Kijk eerst samen met de werknemer naar een oplossing om de situatie te verbeteren. In deze blog zal ik u alles vertellen over het verbetertraject.

Aan de slag.

Om de kwaliteit van het werk van de werknemer te verbeteren, is het noodzakelijk dat er afspraken worden gemaakt. Een verbetertraject heeft de meeste kans van slagen als u werkt aan de vaardigheden van de werknemer. Stel doelen, afspraken en deadlines schriftelijk vast. Leg ook alle gesprekken tussen u en de werknemer schriftelijk vast. Er zijn tenminste drie belangrijke gesprekken die u met uw werknemer inplant: de opstart, de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie. Een werkgever dient er alles aan te doen om verandering te brengen in het functioneren van de werknemer. De werknemer dient namelijk de gelegenheid te krijgen om verbetering te brengen in zijn functioneren. Het disfunctioneren mag niet het gevolg zijn van onvoldoende zorg voor scholing of onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. De wet noemt geen termijn voor het uitvoeren van het verbetertraject. Uit de jurisprudentie kunnen we echter halen dat de meeste 3 tot 6 maanden duren.

Verder kijken.

Indien een gebrek aan kennis ontbreekt, wordt van de werkgever verwacht dat hij zijn werknemer scholing of training aanbiedt. Bent u bij het evaluatiegesprek alsnog van mening dat in het functioneren van uw werknemer onvoldoende verbetering zit, dan dient u te kijken naar ander passend werk, al dan niet met behulp van scholing. U dient te kijken naar mogelijkheden om de werknemer bijvoorbeeld in een andere functie te plaatsen. Dit kan binnen uw organisatie zijn of bijvoorbeeld bij een eventuele andere vestiging.

Ontslag.

Het disfunctioneren van de werknemer kan dusdanig zijn dat er reden is om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. U kunt dan een ontbindingsverzoek indienen bij de rechter. Disfunctioneren wordt als een gegronde reden gezien voor het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. U moet zich wel bedenken dat dit erg streng wordt getoetst: u zal voor aanvang aan het ontbindingsverzoek moeten kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om het disfunctioneren van uw werkgever te verbeteren. Sinds 2020 is het mogelijk om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren. Dit wordt de cumulatiegrond genoemd. Bij meerdere, goed gemotiveerde ontslaggronden zal de rechter eerder overgaan tot ontslag van de werknemer dan bij alleen het aanvoeren van het niet-functioneren van de werknemer.

De Brouwer Advocaten.

Laat uw werknemer u niet de functionaliteit zien die u bent overeengekomen met hem? Wilt u een verbetertraject opstarten maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Neem dan contact met ons op. De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn onder andere gespecialiseerd in het arbeidsrecht. U kunt ons bereiken op 010 423 00 19 of info@debrouweradvocaten.nl.