De nieuwe ontslaggrond!

Ontslagen worden kan zeer vervelende gevolgen met zich meebrengen, helaas kan dit iedereen overkomen. Omdat een ontslag zo’n grote impact heeft op alle aspecten van iemands leven, zijn hier wel (strenge) eisen aan gesteld door de wetgever. Ook het laten ontbinden van de arbeidsovereenkomst kan niet zomaar, hoewel dit sinds het begin van 2020 wel iets makkelijk is gemaakt met de ‘cumulatiegrond’. Wat is die cumulatiegrond precies? De rechter heeft hier onlangs een eerste uitspraak over gedaan, in deze blog zal ik de cumulatiegrond en de uitspraak van de rechter toelichten. 

 

De ‘cumulatiegrond’

Tot voor kort bestonden er acht gronden die konden leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. Om een ontbindingsverzoek toegewezen te krijgen, moest zijn voldaan aan alle wettelijke vereisten van één of meer van die ontslaggronden. We noemen dit ook wel een ‘voldragen’ ontslaggrond. Niet-voldragen ontslaggronden konden niet worden gecombineerd om samen tot een ontslag te leiden. 

Per 1 januari 2020 kent ons wetboek een nieuwe ontslaggrond, de zogeheten cumulatiegrond. Deze brengt met zich mee dat de arbeidsovereenkomst ook kan worden ontbonden als sprake is van een combinatie van twee of meer ‘niet voldragen’ ontslaggronden. Deze ontslaggronden moeten samen wel maken dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. 

Wordt de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond door de rechter ontbonden, dan kan de rechter aan de werknemer een transitievergoeding toekennen. Daarnaast kan aan de werknemer een extra vergoeding van maximaal 50% van de transitievergoeding worden toegekend. 

Een eerste uitspraak

Onlangs werd de eerste uitspraak gepubliceerd over de cumulatiegrond.

In de betreffende zaak heeft een werkgever de kantonrechter verzocht om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden op grond van (ernstig) verwijtbaar handelen, disfunctioneren en een verstoorde arbeidsverhouding, dan wel op grond van de cumulatiegrond. 

De Rechtbank Noord-Holland wees het verzoek van werkgever Crown om ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van de cumulatiegrond af en overwoog daartoe: “De cumulatiegrond (de i-grond) is per 1 januari 2020 toegevoegd als ontslaggrond. Op grond van het overgangsrecht is de i-grond van toepassing, nu het verzoek waarmee deze procedure is ingeleid is ontvangen na 1 januari 2020. Crown heeft echter nagelaten deze ontslaggrond afzonderlijk toe te lichten en het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. 

Daar komt nog bij dat de kantonrechter hierboven heeft geoordeeld dat geen van de aan het verzoek ten grondslag gelegde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is. Van een bijna voldragen ontslaggrond is evenmin sprake. Om die reden is er dan ook geen grond voor het oordeel dat niet meer van Crown kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten.” 

Wat leren we hiervan?

De kantonrechter maakt duidelijk dat de i-grond afzonderlijk moet worden onderbouwd. Men kan niet volstaan met een enkele toevoeging van de cumulatiegrond aan een verzoekschrift en daarmee van de kantonrechter verwachten dat de ten aanzien van de aangevoerde ontslaggronden omstandigheden als het ware worden ingelezen. 

De overweging “Van een bijna voldragen ontslaggrond is evenmin sprake” lijkt daarnaast te impliceren dat er sprake moet zijn van minimaal één bijna voldragen ontslaggrond om met succes een beroep te kunnen doen op de cumulatiegrond. De cumulatiegrond lijkt volgens de rechter niet bedoeld te zijn om met meerdere niet-bijna-voldragen ontslaggronden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen, maar juist om een of meer bijna-voldragen ontslaggrond aan te vullen. 

Hulp nodig bij een conflict met de werkgever?

Heb je na het lezen van deze blog nog meer vragen over ontslaggronden, of wellicht andere arbeidsrechtelijke vragen? De Brouwer Advocaten heeft veel ervaring op het gebied van arbeidsrecht, onze advocaten en juristen beantwoorden graag al jouw vragen. Je kunt ons bereiken door te bellen naar 010 268 18 45 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je ook het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan spoedig contact met je op.