Andere (bij)verschijnselen van corona

Op basis van de wet publieke gezondheid kan een door corona besmet persoon ter isolatie of quarantaine worden opgenomen. Dit is dus een verplichte quarantaine waarbij ook kan worden bepaald dat er verplicht medisch onderzoek plaatsvindt aan deze persoon. Naast de voorzorgsmaatregelen die er door de GGZ worden genomen in het kader van de pandemie worden er door de overheid ook advocaten in stelling gebracht blijkt uit een brief van de Raad voor Rechtsbijstand.

Kennelijk wordt er door de overheid (toch) ook rekening gehouden met een situatie waarbij er sprake is van een lockdown en de overheid personen verplicht in quarantaine kan stellen en medisch onderzoeken te laten ondergaan. Naast voorgaande is er aan de hand van de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, op 17 maart 2020 bij besluit van de voorzitters van de veiligheidsregio’s een regeling vastgesteld in elke afzonderlijke veiligheidsregio. Dit besluit verbiedt openbare samenkomsten. Daarnaast moeten sport – en fitnessclubs, sauna’s, bordelen en seksbioscoop maar ook coffeeshops moeten worden gesloten.

Partners in quarantaine 

Onder familierecht advocaten wordt wel eens gegrapt dat na afloop van de zomervakantie en/of na kerst het aantal aanvragen tot echtscheidingen explosief stijgt. De opleving in de maanden september en januari is zodanig, dat er kennelijk een verband wordt gezien tussen deze gebeurtenissen en de wens om niet langer dezelfde partner te hebben. De vraag is derhalve wat de familierechtelijke gevolgen zullen zijn van deze noodverordening. Aan de ene kant kan de quarantaine aanleiding geven tot een geboortegolf. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de quarantaine het effect van een snelkookpan heeft op je relatie, met als smakelijke resultaat de echtscheiding.

Onze familierechtadvocaten zitten klaar voor u, maar ook onze arbeidsrechtspecialisten houden rekening met de gevolgen van de noodverordening. Het kan namelijk zijn dat dit virus en de gevolgen ervan door de werkgever worden misbruikt om u nu eindelijk te kunnen ontslaan. Immers, op basis van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen kan de werkgever u buiten de rechter om ontslaan.

Een specialist van De Brouwer Advocaten inschakelen?

Bent u degene die geen last heeft van het coronavirus, maar wel van uw partner. Of ziet u zich geconfronteerd met een zwangerschap die niet gepland is, dan wel bent u degene tegen wie onterecht een ontslagaanvraag wordt ingediend? Wij helpen u graag. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsrecht en familierecht. Zij zullen uw kwestie zo adequaat mogelijk afhandelen. U kunt ons bereiken door te bellen naar 010 423 00 19 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kunt u het contactformulier op onze site invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Meer lezen over het Coronavirus? Lees nu ook de blog: “Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud