Welke straf moet er worden opgelegd?

Zojuist heeft De Brouwer Advocaten een cliënt bijgestaan bij de politierechter in de rechtbank in Rotterdam. Cliënt werd verdacht van twee diefstallen. In een eerdere blog heeft u kunnen lezen dat er vier hoofdvragen zijn die de rechter in dit soort situaties moet beantwoorden. Bij onze cliënt heeft de rechter de eerste drie vragen in het nadeel beantwoord: tijdens het politieverhoor had cliënt bekend beide diefstallen te hebben gepleegd, dus kan de diefstal wettig en overtuigend worden bewezen. Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht, en in dit geval was er geen sprake van een omstandigheid die strafbaarheid van cliënt uitsloot. Dit betekent dat de rechter toekwam aan misschien wel de lastigste vraag: welke straf moet er worden opgelegd?

Voor iemand die niet bekend is met het recht is sanctionering misschien niet heel lastig. Als je de wet erbij pakt, lijkt het zelfs heel  duidelijk: in artikel 310 van het Wetboek van strafrecht staat bijvoorbeeld dat als je schuldig bent aan diefstal, je wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van € 21.750,-.

Voor iemand die niet bekend is met het recht is sanctionering misschien niet heel lastig. Als je de wet erbij pakt, lijkt het zelfs heel  duidelijk: in artikel 310 van het Wetboek van strafrecht staat bijvoorbeeld dat als je schuldig bent aan diefstal, je wordt gestraft met een gevangenisstraf van maximaal vier jaren of een geldboete van € 21.750,-.

De rechter mag alleen maar een straf opleggen die in de wet staat. Hij mag dus niet zelf een straf bedenken. De rechter kan bijvoorbeeld gevangenisstraf, een geldboete of een taakstraf opleggen. Deze straffen kan de rechter onder voorwaarden ook combineren.

De rechter moet zich bij het bepalen van de soort straf en de duur daarvan houden aan de wet. Naast de in de delictsomschrijvingen genoemde strafmaxima bestaan er ook minimumstraffen: als de rechter gevangenisstraf oplegt, bedraagt deze minstens één dag. Als de rechter een een boete oplegt, is die minimaal € 3,-. Ook kan de rechter niet altijd een taakstraf opleggen. In de wet staat bijvoorbeeld dat het de rechter verboden is een taakstraf op te leggen in geval van een aantal ernstige misdrijven, zoals bijvoorbeeld het bezit van kinderporno. Het is de rechter ook verboden om een taakstraf op te leggen indien je een taakstraf hebt verricht en je binnen vijf jaar weer voor een gelijk soort feit voor de rechter moet verschijnen.

Straffen kunnen ook geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Dit betekent dat (een gedeelte van) de straf niet hoeft te worden ondergaan indien je niet opnieuw in de fout gaat.

Naast straffen kent de wet maatregelen die de rechter kan opleggen. Dit zijn geen straffen die zien op leedtoevoeging. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld zien op de bescherming van de maatschappij. Een bekend voorbeeld van een maatregel is de TBS (terbeschikkingstelling). Ook valt de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel onder de maatregelen.

Tot slot geeft de wet de rechter ook de mogelijkheid om je wel schuldig te verklaren, maar in het geheel af te zien van het opleggen van een straf of maatregel, bijvoorbeeld als zich omstandigheden voordoen waardoor het opleggen van een straf niet gewenst is. Hierbij kan worden gedacht aan ongeneeslijke ziekte, een recente bestraffing in een andere zaak of een geslaagde mediation met het slachtoffer.

Zoals je ziet is er voor een rechter heel veel variatie mogelijk bij het bepalen van een eventuele straf of maatregel. Een goede advocaat kan hierbij voor u het verschil maken.

De Brouwer Advocaten

Wilt u meer informatie over strafzaken, of heeft u een dagvaarding ontvangen of wellicht over een ander soortgelijk vraagstuk? Neem dan contact op met De Brouwer Advocaten voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met een van onze specialisten. De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn gespecialiseerd in onder andere het strafrecht. Bent u of kent u een persoon die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 423 00 19 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl.