Waar gaat de hond heen als u gaat scheiden?

Zoals bij elke scheiding is het belangrijk om na te gaan wat er is afgesproken tussen partijen toen het huwelijk tot stand kwam. Zijn er huwelijkse voorwaarden opgesteld of bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Wat u ook heeft vastgelegd, scheiden brengt een hoop gedoe met zich mee. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw huisdier?

Huisdieren zijn net kinderen

Hoewel wij mensen ons huisdier als onderdeel van de familie beschouwen, ziet de wet hen anders: huisdieren behoren simpelweg tot de inboedel en zijn daarmee een zaak, net als een kast of een bank. Dieren hebben bij een echtscheiding geen eigen wil en hebben daarom ook geen ‘stem.’ Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen, dan worden deze goederen onderling verdeeld. In de praktijk is het verdelen van een huisdier erg lastig.

Belangenafweging

Na de scheiding zal het dier aan een van beide partijen worden toebedeeld en is één persoon juridisch eigenaar. Belangrijk is om een belangenafweging te maken. Er zal onderling afgesproken moeten worden wie het huisdier krijgt en ervoor zal zorgen. Met wie heeft het dier een betere band? Wie heeft meer tijd om voor het dier te zorgen? Dit zijn vragen die u uzelf en uw partner kunt stellen.

Via de rechter

Onderlinge afspraken maken lukt echter niet altijd. U kunt de rechter vragen te beslissen wie het huisdier toebedeeld krijgt na de scheiding. Indien de rechter moet bepalen wie de juridisch eigenaar gaat worden, wordt er logischerwijs gekeken naar degene die in het stamboek (als die er is) vermeld staat. Er kan ook worden gekeken naar wie het huisdier heeft gekocht. Uiteraard wordt ook het belang van het huisdier meegenomen in de beslissing. Zo is de grootte van de woning en hoe vaak u thuis bent van belang voor het welzijn van het dier.

Gebruiksregeling

Een andere mogelijkheid ten opzichte van dit probleem is om net als bij de eventuele kinderen een omgangsregeling voor de hond op te stellen. Zo’n omgangsregeling wordt in situaties als deze een gebruiksregeling genoemd en is tot op zekere hoogte te vergelijken met een omgangsregeling. De gebruiksregeling dient te worden opgenomen in de echtscheidingsconvenant. Er zijn twee opties met betrekking tot een omgangsregeling voor uw huisdier:

U kunt de omgangsregeling voor uw huisdier samen laten vallen met de omgangsregeling die jullie voor de kinderen hebben afgesproken,

U kunt ervoor kiezen uw huisdier om de week te wisselen van huis. Nu zal dit voor een hond geen probleem zijn, voor een kat zal het echter een stuk stressvoller zijn om elke week te moeten wisselen van locatie.

Beperkte gemeenschap van goederen

Indien u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u automatisch getrouwd in beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt dus in dat wat van u was voor het huwelijk, ook van u blijft na het huwelijk. Heeft u het huisdier voor het huwelijk samen gekocht, dan moet weer terugverwezen worden op onderlinge afspraken.

U krijgt uw huisdier toegewezen. Wat nu?

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat, indien u uw huisdier krijgt toegewezen, u de helft van de waarde van het dier aan uw ex-partner moet betalen. De kosten van een huisdier (zoals een dierenartsrekening) blijven voor beide partners bestaan.

De Brouwer Advocaten

De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn gespecialiseerd in onder andere het Personen- en familierecht. Bent u of kent u een persoon die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 – 423 00 19 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl.