Mag mijn werkgever mij verbieden om op vakantie te gaan buiten Nederland gedurende de coronacrisis?

Na praktisch een jaar binnen te hebben gezeten, gaan Nederlanders langzamerhand weer op vakantie. De een kiest voor vakantie in eigen land, de ander kiest voor een Europese bestemming en weer anderen gaan het liefst zo ver mogelijk op reis. Dat iedereen er aan toe is om eropuit te gaan, is duidelijk. Het coronavirus is echter nog niet verdwenen. Mag een werkgever uw vakantie weigeren of bepaalde bestemmingen afkeuren?

Vakantie vaststellen

Iedere werknemer heeft recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Bij het vaststellen van een vakantie geldt de regel dat die vakantie door de werkgever wordt vastgesteld naar de wensen van de werknemer. Uitzondering op die regel is dat de werkgever de vakantie mag weigeren als er sprake is van ‘gewichtige redenen.’ Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de benodigde bezetting tijdens een piekperiode binnen een organisatie. Buiten deze uitzonderingsregel is het aan de werknemer wanneer hij zijn vakantie opneemt en waar hij deze wil spenderen. De werkgever mag hier geen voorwaarden aan stellen.

Loon tijdens thuisquarantaine

Heeft het land waar u op vakantie wenst te gaan al vóór vertrek een negatief of een aangepast reisadvies? Dan bent u er van op de hoogte dat u bij thuiskomst in quarantaine moet. Indien voor u de mogelijkheid bestaat om thuis te werken, kunt u gewoon uw werkzaamheden hervatten na uw vakantie. U heeft dan ook recht op loon tijdens thuisquarantaine. Als u niet de mogelijkheid heeft om thuis te werken en u er toch voor kiest om op vakantie te gaan in een risicogebied met als gevolg dat u bij thuiskomst in quarantaine moet, dan kan de werkgever doorbetaling weigeren. Het kan u dan immers worden verweten dat u geen werkzaamheden kunt verrichten.

Een reisadvies kan veranderen terwijl u op vakantie bent. Zo kan een gebied wat nu de kleurencode geel hanteert, omzetten in oranje, waardoor u wel verplicht bent in thuisquarantaine te gaan. Logischerwijs heeft u vóór uw vertrek niet kunnen weten dat u bij thuiskomst in quarantaine moet. In deze situatie komt het niet kunnen werken niet voor uw eigen risico. In de meeste gevallen moet de werkgever dan ook gewoon het loon doorbetalen. In uw (collectieve)arbeidsovereenkomst staan afspraken omtrent het doorbetalen van loon. Laat u zo nodig adviseren door een arbeidsrechtspecialist.

Werk in het buitenland weigeren

Het omgekeerde is uiteraard ook mogelijk. Uw werkgever kan u vragen om voor werkzaamheden naar het buitenland af te reizen. Mag u dit verzoek van uw werkgever weigeren? Als het land waar uw werkgever u heen wilt sturen de kleurcode rood hanteert, mag u weigeren. De werkgever heeft de namelijk de verplichting zorg te dragen voor zijn werknemer, en deze ‘rode’ landen geven een negatief reisadvies af. Heeft het land de kleurcode oranje, dan mag u deze weigeren als de reis niet noodzakelijk is. In principe kunt u een reis niet weigeren naar een land die de kleurcode groen of geel heeft. Er zijn dan namelijk geen of nauwelijks maatregelen van kracht. Als u toch weigert, kan dat worden verstaan onder werkweigering. U loopt dan het risico om uw baan te verliezen, gezien werkweigering een geldige reden voor ontslag is. Bevindt u zich in een situatie als deze, neem dan contact op met een arbeidsrechtspecialist.

De rechtspraak

Omdat een pandemie als deze voor iedereen nieuw is, bestaat er nog geen rechtspraak over het recht op loon tijdens thuisquarantaine. Het is daarom belangrijk om in gesprek te gaan met uw werkgever en samen afspraken te maken.

De Brouwer Advocaten

Heb je ook een uitnodiging gekregen om bij de Officier te komen? Of kent u een persoon die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 423 00 19 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl