Ik ga scheiden, en mijn woning dan?

Er komt bij een echtscheidingsprocedure veel naar boven. Naast alimentatie en ouderschapsplannen moeten er vaak ook afspraken gemaakt worden over de gezamenlijke woning. Denk hierbij aan het overkopen van de woning en het eigenaarschap van de woning. Het verdelen van de echtelijke woning leidt vaak tot discussie tussen de scheidende partijen. Hoe moet hiermee worden omgegaan en wat kunt u doen?

Mogelijkheden bij het verdelen van de woning
Als de woning gemeenschappelijk eigendom is (bijvoorbeeld omdat u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of dat in de huwelijkse voorwaarden is afgesproken dat de woning gemeenschappelijk eigendom is) moet de woning bij een echtscheiding verdeeld worden. Er zijn drie mogelijke opties, namelijk:

1. de gemeenschappelijke woning moet verkocht en geleverd worden aan een derde. De opbrengst (overwaarde) moet u door twee delen. Als er een restschuld is (onderwaarde) dan bent u beiden voor de helft draagplichtig. Dit betekent dat u beiden de helft van de schuld dient te dragen;

2. een van partijen neemt de woning over en koopt de ander uit. Dit houdt in dat de partij die de woning overneemt, de helft van de waarde van de woning moet vergoeden aan de andere partner. Als er een restschuld is, dient de partner die de woning verlaat de helft van de schuld voor zijn of haar rekening te nemen;

3.partijen blijven gezamenlijk eigenaar van de woning.

Samen afspraken maken
Het is mogelijk om samen afspraken te maken over de verdeling van de woning. U doet er verstandig aan om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een zogenaamd convenant. Het is niet verplicht een convenant op te stellen, maar wel altijd aan te raden.

Als partijen ervoor kiezen dat de echtelijke woning onverdeeld blijft (optie drie), dan kan deze afspraak gemaakt worden voor maximaal vijf jaar. Na vijf jaar dient u opnieuw met elkaar om de tafel te gaan om nieuwe afspraken te maken.

Naar de rechter
Als u afspraken heeft gemaakt in een convenant over de verdeling van de woning, kan het voorkomen dat de andere partij zijn medewerking weigert te verlenen. In dat geval kunt u naar de rechter gaan en nakoming van de afspraken vorderen, eventueel onder verbeurte van een dwangsom. Een dwangsom is een financiële prikkel tot nakoming van de afspraken.

Als het niet gelukt is om afspraken te maken in een convenant en u wenst bijvoorbeeld dat de woning verkocht wordt, dan kunt u de rechter vragen de wederpartij te gelasten mee te werken aan de verkoop van de woning. Aangezien de woning gemeenschappelijk eigendom is, kunt u de woning niet zonder toestemming van uw ex-partner verkopen. Als de rechter uw vordering toewijst, dan kunt u met de ‘’machtiging’’ van de rechtbank de woning zelf verkopen.

Hulp nodig bij het verdelen van uw woning?
Heeft u vragen over de verdeling van de woning, of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een convenant? Neem dan contact op met De Brouwer Advocaten voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met een van onze specialisten. U kunt ons bereiken door te bellen naar 010 423 00 19 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kunt u het contactformulier op onze site invullen. Wij nemen dan zo spoedig contact met u op.

Nog meer weten over familierecht? Lees nu de blog: “Ouderschapsplan”