Hoe zit dat met openlijk geweld?

Een groep van vier jongens en een meisje liep door de wijk en zij zouden hebben geprobeerd de scooters aan de praat te krijgen door de scooters open te breken en draden aan elkaar te verbinden waardoor de scooters zouden gaan rijden. Deze kinderen zouden enkele elektrische scooters hebben vernield. De officier van justitie verdenkt de groep van openlijk geweld. Zo doende heeft De Brouwer Advocaten drie minderjarige bijgestaan die door de officier van justitie werden verdacht van openlijk geweld (artikel 141 Sr).

Een groep van vier jongens en een meisje liep door de wijk en zij zouden hebben geprobeerd de scooters aan de praat te krijgen door de scooters open te breken en draden aan elkaar te verbinden waardoor de scooters zouden gaan rijden. Deze kinderen zouden enkele elektrische scooters hebben vernield. De officier van justitie verdenkt de groep van openlijk geweld. Zo doende heeft De Brouwer Advocaten drie minderjarige bijgestaan die door de officier van justitie werden verdacht van openlijk geweld (artikel 141 Sr).

Ondanks dat er weinig bewijs voorhanden was in het dossier, had de officier besloten hen te vervolgen. De Officier verdacht de kinderen van ‘openlijk geweld’ en dat is een ander artikel dan bijvoorbeeld vernieling (artikel 350 Sr).

Hoe bewijst de officier openlijk geweld?

Als je verdacht wordt van openlijk geweld dan dient de officier te bewijzen dat:

– Het geweld moet openlijk zijn geweest. Openlijkzal het geweld in de regel zijn geweest wanneer dat op de openbare weg heeft plaatsgevonden.

– Het geweld in vereniging plaatsvond. Dat wil zeggen dat de betrokkenen een significante en wezenlijke bijdrage moesten leveren aan het geweld. De enkele omstandigheid dat de dader de groep getalsmatig versterkte is daarvoor ‘niet zonder meer’ voldoende. Geweld uitlokken of geweld bevorderen zonder zelf geweld te gebruiken kan van belang zijn.

– Tot slot moet er sprake zijn van onderlinge betrokkenheid tussen meerdere personen die geweld plegen. De band tussen de geweldplegershoeft niet hecht te zijn.

OM hoorzitting

Wellicht ook vanwege de afwezigheid van een strafblad (dit heet justitiële documentatie) is besloten om de kinderen uit te nodigen voor een OM hoorzitting en hen niet te dagvaarden voor de kinderrechter.

Door de invoering van de Wet OM-afdoening is een regeling in het Wetboek van Strafvordering opgenomen die het mogelijk maakt dat de officier van justitie misdrijven waarop niet meer dan zes jaar gevangenisstraf staat en alle overtredingen door het uitvaardigen van een strafbeschikking zelf bestraft (artikel 257a Sv).

Bij een OM hoorzitting (soms ook TOMMi -zitting genoemd) voer je een gesprek met een Officier waarbij deze de schuldvraag toetst en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte onderzoekt. In een strafbeschikking kan een officier van justitie zelf straffen en maatregelen aan een verdachte opleggen, zonder tussenkomst van een strafrechter.

Passende straf

De officier kan opleggen: een taakstraf, een geldboete, een ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM), de maatregel van onttrekking aan het verkeer en de schadevergoedingsmaatregel.

In dit dossier was er zo weinig bewijs voorhanden dat de cliënten überhaupt betrokken waren bij de vernielingen (de getuigenverklaringen waren zo summier dat deze niet bruikbaar waren) waardoor ik de officier heb voorgehouden een sepot te geven.

De officier van justitie kan namelijk ook besluiten om een strafbaar feit niet in behandeling te nemen. Dit wordt een sepot genoemd. Je hoeft dan niet meer voor de rechter te verschijnen.

De Brouwer Advocaten

Heb je ook een uitnodiging gekregen om bij de Officier te komen? Of kent u een persoon die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 423 00 19 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl.