Het invorderen van je rijbewijs

We kennen allemaal Tv-programma’s als Stop! Politie, Wegmisbruikers en Blik op de weg. In deze programma’s wordt de politie gevolgd tijdens verkeerscontroles. Te zien is dat de politie regelmatig een rijbewijs invordert. Wanneer mag de politie je rijbewijs invorderen? En als dit gebeurt, wat kun je dan hiertegen doen?

Gronden voor invordering.

Het rijbewijs kan worden ingevorderd indien je een ernstige overtreding begaat. Zo kan je rijbewijs  worden ingevorderd door de politie indien je meer dan 1,3 promille alcohol in je bloed hebt, indien je als beginnend bestuurder meer dan 0,8 promille alcohol in je bloed hebt, indien je weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek, indien je 50 kilometer per uur of meer te hard rijdt of indien je op een andere wijze gevaarlijk rijgedrag vertoont, bijvoorbeeld bij spookrijden.

Het Openbaar Ministerie.

Op het moment dat de politie het rijbewijs invordert, wordt het rijbewijs binnen drie dagen ingezonden naar het Openbaar Ministerie en moet de officier van justitie binnen 10 dagen een beslissing nemen over wat er verder met uw rijbewijs gaat gebeuren. De officier van justitie kan twee dingen doen:

-hij kan beslissen dat je het rijbewijs terugkrijgt;

-hij kan ook in afwachting van een mogelijke strafzaak beslissen dat je het rijbewijs niet terugkrijgt. In dit laatste geval zal de officier van justitie een periode van inhouding vaststellen. Deze periode duurt vaak meerdere maanden.

Indien de officier van justitie niet binnen de termijn van 10 dagen een beslissing neemt, moet het rijbewijs hoe dan ook in afwachting van een rechtszaak worden teruggegeven. In de periode dat je je rijbewijs kwijt bent, mag je geen enkel motorvoertuig besturen. Indien je dit toch toet, bega je een afzonderlijk strafbaar feit, waarvoor je zelfs een celstraf opgelegd kunt krijgen.

Bijstand door een advocaat.

Indien je rijbewijs is ingevorderd is het van belang dat je direct contact opneemt met een advocaat. Een advocaat kan bij de officier van justitie verzoeken tot teruggave van het rijbewijs over te gaan. In een brief kunnen dan persoonlijke omstandigheden worden aangevoerd. Door gelijk in contact te treden met de officier van justitie kunnen we de beslissing beïnvloeden, omdat de officier van justitie dan eerder op de hoogte is van je persoonlijke omstandigheden.

Mocht de officier van justitie het rijbewijs in afwachting van de rechtszaak niet teruggeven dan kan een advocaat je helpen bij het opstellen en indienen van een klaagschrift, waarmee aan de rechtbank wordt gevraagd om het rijbewijs toch terug te geven in afwachting van de rechtszaak, omdat je het rijbewijs bijvoorbeeld nodig hebt voor je werk. In een gesprek met u kunnen wij je helpen bij het in kaart brengen van de redenen om het rijbewijs terug te geven.

De Brouwer Advocaten.

Is jouw rijbewijs ingenomen? Neem dan contact op met De Brouwer Advocaten. Onze specialisten kunnen je dan met raad en daad ter zijde staan om het rijbewijs zo snel mogelijk weer terug te krijgen. Indien je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging verleend voor de klaagschriftprocedure. Aarzel niet en neem contact met ons op via 010 423 00 19 of info@debrouweradvocaten.nl