‘Drop je knife en doe wat met je life’

Het steekwapengeweld onder jongeren is de afgelopen jaren fors toegenomen, met name in de grote steden. Een zorgelijke trend, zo vinden politie en burgemeesters. Dat er snel ingegrepen moet worden, is duidelijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid komt deze week met een nieuwe campagne: ‘drop je knife en doe wat met je life.’ Tussen 11 en 17 oktober 2021 zal het mogelijk zijn je steekwapen anoniem en straffeloos in te leveren.

Motieven wapenbezit.

De voornaamste reden voor jongeren om een steekwapen bij zich te dragen is om zichzelf te kunnen verdedigen voor het geval er iets gebeurt. Natuurlijk zijn er ook jongeren die het ‘cool’ vinden om met een mes over straat te gaan en deze te laten zien. Natuurlijk speelt groepsdruk ook een grote rol: als de ene jongere met een mes op zak loopt, zal de ander zich bedreigd voelen en er ook voor kiezen een wapen mee te nemen.

Maatregelen.

Het dragen van messen is voor minderjarigen nu al in de meeste gevallen verboden, hoewel de wet daar niet erg duidelijk over is. De huidige wet kent namelijk geen verbod op opvouwbare messen van korter dan 28 centimeter. Het kabinet wil daarom de wet aanscherpen zodat de politie sneller kan handelen als er een melding komt over een jongere met een wapen op zak. Tevens is er in samenwerking tussen burgemeesters, scholen, het Openbaar Ministerie en de politie een actieplan opgesteld. Zo moet er meer gedaan worden aan voorlichting en het waarborgen van de veiligheid van jongeren. Tevens wordt er gepleit voor meer kluisjescontroles op scholen. Sommige gemeenten hebben besloten dat er (in bepaalde gebieden) preventief gefouilleerd kan worden. Een landelijke actie om het wapenbezit terug te dringen moet ook deze week van start gaan.

Inzamelweek.

Ruim 200 gemeenten doen mee aan de door de overheid georganiseerde inzamelweek. Behalve steekwapens kunnen ook vuurwapens worden ingeleverd. De politie komt deze dan thuis in burgerkleding ophalen. Op www.dropjeknife.nl staat en overzicht waar de inleverlocaties voor de steekwapens zich bevinden. Een actie als deze is nodig omdat het aantal jeugdigen dat wordt verdacht van een ernstig geweldsdelict stijgt. In een jaar tijd is dat aantal toegekomen met 17%, van 1633 verdachten in 2019 naar 1904 in 2020.

De Brouwer Advocaten.

Ben jij of ken jij iemand die is aangehouden voor wapenbezit en heb je hulp nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen. De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn onder andere gespecialiseerd in het strafrecht. Je kunt ons bereiken op 010 423 00 19 of via info@debrouweradvocaten.nl