De taakstraf

Bij overtredingen, lichte misdrijven of first-time offenders wordt door de rechter bij veroordeling meestal een taakstraf opgelegd. Vaak wordt de straf opgelegd in combinatie met een andere straf zoals een geldboete. Wat houdt de taakstraf in en welke regels zijn verbonden aan de uitvoering ervan? Wat gebeurt er als de taakstraf niet goed, of niet volledig wordt uitgevoerd? In deze blog leg ik u alles uit over de taakstraf.

Doel

Een taakstraf is een straf die de rechter of het Openbaar Ministerie u oplegt om voor een aantal uur onbetaald werk te verrichten. Een taakstraf heeft niet alleen het doel om de veroordeelde te straffen. Door de veroordeelde in contact met de samenleving te houden, leert hij zelfdiscipline. Het idee achter de taakstraf draait om iets terug doen voor de samenleving, die de gestrafte heeft beschadigd. Bij veroordeelde jongeren wordt er in plaats van een taakstraf vaak een leerstraf opgelegd. Dit heeft als doel de jongere te helpen zijn gedrag te veranderen zodat hij niet opnieuw in de problemen komt.

Soort taken

Reclassering Nederland zorgt ervoor dat de taakstraf op de juiste manier wordt uitgevoerd. De werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden, verschillen. Zo kan een taakstraf bestaan uit helpen in een verzorgingstehuis, het opruimen van straatafval of het opknappen van kapotte speeltoestellen. Een taakstraf kan voor maximaal 240 uur door de rechter worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie kan ook een strafbeschikking uitgeven, deze is voor maximaal 120 uur.

Omzetting taakstraf

Als u de taakstraf niet goed of volledig heeft uitgevoerd dan kan het Openbaar Ministerie besluiten de taakstraf te vervangen door hechtenis. Dat gebeurt met een voorstel tot omzetting van de straf. De opgelegde werkuren die u niet heeft uitgevoerd worden omgezet in een gevangenisstraf. Twee uur werk wordt gelijkgesteld aan 1 dag hechtenis. Heeft u een brief ‘kennisgeving omzetting’ gekregen? U heeft het recht hier bezwaar tegen te maken. Een strafrechtadvocaat kan u hier bij helpen.

Recidive

Een taakstraf lijkt een mildere straf dan een gevangenisstraf. Toch heeft onderzoek uitgewezen dat een taakstraf meer nut heeft. Zo recidiveren daders met een werkstraf minder vaak dan daders die een gevangenisstraf hebben uitgezeten. Het percentage ex-gedetineerden dat binnen twee jaar na vrijlating opnieuw de fout ingaat is namelijk 47%. Na een taakstraf is dit 34%. Dit komt omdat veroordeelden die een werkstraf uitvoeren, meestal hun huis, baan en studie kunnen behouden. Tevens helpt Reclassering Nederland samen met reïntegratiebedrijven de gestraften aan een baan. Zij die een gevangenisstraf opgelegd krijgen, zijn na vrijlating meestal alles wat zij hebben opgebouwd, kwijt. Doordat zij niets meer te verliezen hebben gaat bijna de helft opnieuw de fout in.

De Brouwer Advocaten

Bent u of kent u iemand die een taakstraf opgelegd heeft gekregen? Of binnenkort voor de rechter dient te verschijnen? Aarzel dan niet contact op te nemen. De advocaten en juristen van De Brouwer Advocaten zijn onder andere gespecialiseerd in het strafrecht. U kunt ons bereiken op 010 423 00 19 of info@debrouweradvocaten.nl