Boete voor te laat betalen door werkgever.

Werknemers zijn doorgaans afhankelijk van het tijdig ontvangen van hun loon. Dit is vaak de enige vorm van inkomen en van dat inkomen moeten de vaste lasten worden betaald. Wordt er door de werkgever niet of niet op tijd betaald, dan kan dit zeer vervelende gevolgen hebben. Denk aan het niet kunnen betalen van de huur of de elektriciteitsrekening. De wetgever heeft hier ooit de zogeheten ‘wettelijke verhoging wegens vertraging’ voor in het leven geroepen, een soort boete die de werkgever aan de werknemer is verschuldigd als hij het salaris te laat betaalt.

 

Wanneer moet er worden betaald?

De wet zegt dat aan de werknemer moet worden betaalt na afloop van het afgesproken tijdvak waarover het loon moet worden berekend. Het tijdvak voor voldoening mag niet korter dan een week en niet langer dan een maand zijn. Weekloners moeten na afloop van elke week worden uitbetaald, maandloners na elke maand en dagloners na een week. Hiervan kan bij schriftelijke arbeidsovereenkomst in zekere mate worden afgeweken. Zo mag met een weekloner bijvoorbeeld worden afgesproken dat er door de werkgever na afloop van vier weken betaald wordt. 

De wettelijke verhoging

De wettelijke verhoging is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de werkgever de werknemer een verhoging wegens vertraging verschuldigd is indien: 

-het verschuldigde salaris meer dan drie werkdagen te laat is betaald, en;

-dit niet-voldoen aan de werkgever is toe te rekenen. 

Deze verhoging bedraagt:

-voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en; 

-voor elke volgende werkdag een procent; 

-met een maximum van de helft van het verschuldigde loon. 

Als een loonvordering uiteindelijk aan de rechter wordt voorgelegd, dan mag de rechter de wettelijke verhoging wel matigen. 

Berekening

Omdat de wettelijke eisen en berekening ietwat complex kunnen ogen volgt hier een voorbeeld van een berekening van de wettelijke verhoging. Hierbij is uitgegaan van een afgesproken bruto maandloon van € 2.000,-. 

Het salaris van € 2.000,- over de maand januari moet op 1 februari betaald zijn. Vallen 1, 2, 3 en 4 februari op een werkdag, dan is de werkgever de werknemer vanaf 4 februari de wettelijke verhoging verschuldigd. Over de eerste vijf werkdagen is een wettelijke verhoging van 5 procent per werkdag verschuldigd (25% in totaal) en over elke volgende werkdag 1 procent per werkdag met een maximum van in totaal 50%. Wordt er (meer dan) 30 werkdagen te laat uitbetaald, dan is de werkgever de werkgever in beginsel het salaris plus 50% door de wettelijke verhoging verschuldigd. In deze berekening is dat een bedrag van  € 3.000,- bruto. 

De wettelijke verhoging wordt aangemerkt als belastbaar loon. Dit betekent dat hier nog belastingen van worden afgetrokken.

Bijstand bij te late betaling?

Heeft u problemen met loon wat te laat, of misschien zelfs helemaal niet, is uitbetaald? Onze gespecialiseerde arbeidsrecht advocaten kunnen hierbij helpen! Daarnaast hebben wij ook uitstekende letselschade advocaten in huis, neem dus zo snel mogelijk contact met ons op. Je kan ons bereiken door te bellen naar 010 268 11 02  of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.