Letselschade door fietsongeluk: al snel recht op schadevergoeding

Het aantal fietsongevallen in Nederland stijgt al jaren. Uit cijfers van het expertisecentrum VeiligheidNL blijkt dat in 2018 (recentste cijfers) 46.800 fietsers op de spoedeisende hulp belandde na een ongeval. Dat is een stijging van 31% ten opzichte van 2017. Fietsers worden net als voetgangers gezien als zwakkere verkeersdeelnemer. Doordat zij als zwakkere verkeersdeelnemer worden gezien, worden zij wettelijk beschermd. Indien u als fietser wordt aangereden door een gemotoriseerd voertuig kunt u in veel gevallen uw schade vergoed krijgen. Hoe en wanneer u hiervoor in aanmerking komt wordt in deze blog uiteengezet. 

Achtergrond van de Wegenverkeerswet

De Wegenverkeerswet strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en eventuele passagiers. Indien een motorvoertuig (bijvoorbeeld een auto, motor of bus) betrokken is bij een verkeersongeval met een niet door dat motorvoertuig vervoerd persoon of goed (bijvoorbeeld een fietser), is de bestuurder van het motorvoertuig verplicht om die schade te vergoeden. 

Het is een zogenaamde risicoaansprakelijkheid: de bestuurder van het motorvoertuig is aansprakelijk voor de schade van de fietser zonder dat zijn schuld bewezen hoeft te worden. De bestuurder van het motorvoertuig is zelfs aansprakelijk als hij ook maar enigszins met onvoorzichtigheid van andere weggebruikers rekening had moeten houden. Fouten van andere weggebruikers ontlasten de bestuurder van een motorvoertuig slechts indien de fouten voor de bestuurder zó onwaarschijnlijk waren dat hij er in redelijkheid geen rekening mee hoefde te houden. Dat betekent dat een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig alleen in het geval van overmacht onder zijn aansprakelijk uit kan komen. De kans dat een rechter hierin meegaat is niet groot, zij stellen hier in de rechtspraak zeer hoge eisen aan.  

Schadevergoeding

De bewijslast in aansprakelijkheidsprocedures ligt normaal gesproken bij de benadeelde, die moet bewijzen dat de wederpartij aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Bij ongevallen tussen fietsers en gemotoriseerden is dit omgedraaid. De wet bepaalt dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan bewijzen. Ook in het geval dat u als fietser zelf gedeeltelijk schuldig bent aan het ongeval, bijvoorbeeld omdat u even niet zat op te letten, komt u dus voor een schadevergoeding in aanmerking. 

Bij fietsers die 14 jaar of ouder zijn geldt dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig altijd aansprakelijk is voor 50% van de schade van de fietser, ook in het geval van eigen schuld. In sommige gevallen kunt u bij eigen schuld meer dan 50% vergoed krijgen, dat is afhankelijk van de ernst van de verkeersfouten van u en de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig, de ernst van uw letsel en de mogelijke aanwezigheid van een verzekering.

Voor kinderen jonger dan 14 jaar geldt zelfs dat zij bij een aanrijding met een motorvoertuig altijd 100% van hun schade vergoed krijgen, ook indien de bestuurder niks valt te verwijten. 

Een letselschade specialist inschakelen?

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen over je letselschade als gevolg van een fietsongeval? Een letselschade advocaat van de Brouwer Advocaten kan je hiermee helpen. Je kunt ons bereiken door te bellen naar 010 417 77 91 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je het contactformulier op onze website invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.