Gebrek aan voorzorgsmaatregelen kan leiden tot schadevergoeding

Het coronavirus heeft effect op vele aspecten van het leven. Aangezien veel mensen nu verplicht (extra) thuis zijn, worden veel oude hobby’s weer opgepakt. Ook gaan mensen nu massaal hun tuin opknappen. Zelfs wanneer je daarbij rekening houdt met alle maatregelen en goed op je gezondheid let, schuilt het gevaar in een klein hoekje. In het hoekje van de tuin bijvoorbeeld. Het zou zomaar eens kunnen dat je valt door een gat in de tuin, omdat jouw buurman daar lekker aan het klussen is. Kan je in dat geval de buurman aansprakelijk stellen voor jouw schade?

 

Het Kelderluik-arrest

De Hoge Raad heeft lang geleden een belangrijke uitspraak gedaan in een vergelijkbare zaak. In de uitspraak van 5 november 1965 is een bezoeker van een café door een kelderluik gevallen. Hij liep daarbij ernstige verwondingen op. De vraag in deze uitspraak was of er veiligheidsmaatregelen genomen hadden moeten, om de onwetende caféganger te waarschuwen voor het openstaande kelderluik. De Hoge Raad heeft in deze uitspraak criteria opgesteld aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of er sprake is van een onrechtmatige daad bij (gebrek aan) gevaarzetting. Wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad, bestaat er namelijk een recht op schadevergoeding. Het gaat om de volgende criteria:

-Hoe waarschijnlijk kan de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid worden geacht?
Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?
-Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?
-Hoe bezwaarlijk zijn de te nemen veiligheidsmaatregelen?

Oplettendheid en voorzichtigheid

Bij de vraag in hoeverre niet-inachtneming van oplettendheid en voorzichtigheid waarschijnlijk kan worden geacht, kan worden gedacht aan de kans dat iemand iets over het hoofd ziet. Als je buurman een gat in zijn tuin heeft gegraven, moet dus worden afgevraagd hoe groot de kans is dat jij het gat in de tuin niet ziet. Factoren zoals het wel of niet aanstaan van het buitenlicht in de avond en het in het zicht staan van andere voorwerpen kunnen hierbij een rol spelen. 

Een ongeval

De tweede en derde vereisten hebben wellicht minder uitleg nodig. Bij deze vragen kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar de kans dat iemand verwondingen oploopt, omdat hij het gat in de grond niet heeft gezien. Vervolgens kan er worden gekeken naar het derde criterium, de ernst van het letsel. Hoe groter het gat is, hoe groter de kans op ernstig letsel is.

Veiligheidsmaatregelen

Het laatste Kelderluik-criterium gaat over de hoeveelheid werk die mogelijke veiligheidsmaatregelen met zich meebrengen, dit mag niet buitensporig veel zijn. De buurman kan bijvoorbeeld een lint aanschaffen en de plek rondom het gat afzetten. Ook zou hij een voorwerp voor of rondom het gat kunnen plaatsen. Maar de buurman hoeft bijvoorbeeld niet dag en nacht naast het gat te staan om iedereen die in de buurt komt te waarschuwen.

Conclusie

Je valt in het gat in de tuin dat door jouw buurman is gemaakt. Er was duidelijk een grote kans aanwezig dat je daarbij letsel op kon lopen en je verwondingen zijn helaas ernstig. Je buurman heeft bovendien helemaal niks gedaan om de situatie veiliger te maken of om mensen te waarschuwen. In dit geval kan je aanspraak maken op een schadevergoeding.


Ben je zelf betrokken geweest bij een (soortgelijk) ongeval? De specialisten van De Brouwer Advocaten kunnen je helpen om je schade vergoed te krijgen. Je kunt contact met ons opnemen door te bellen naar 010 417 77 93 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09:00-17:00.