Schadevergoeding voor de passagier na een aanrijding?

Bij letselschadezaken die gaan over verkeersongevallen is er regelmatig naast de veroorzaker en het slachtoffer ook een derde partij bij het ongeval betrokken, namelijk: de schuldloze derde. Maar wie is deze schuldloze derde precies en wat heeft hij voor rechten?

 

Schuldloze derde

De schuldloze derde is een persoon die bij een verkeersongeval betrokken is geraakt, maar van het ontstaan van het ongeval geen enkel verwijt kan worden gemaakt. Deze persoon kan bijvoorbeeld een passagier zijn van een personenauto die betrokken is geraakt bij een botsing tussen twee auto’s. Het uitzoeken van de aansprakelijkheid kan soms enige tijd duren, waardoor een schuldloze derde soms geruime tijd moet wachten tot is uitgezocht wie aansprakelijk is, waarna hij pas kan weten wie zijn (letsel)schade kan vergoeden. 

In de gevallen waarbij de aansprakelijke nog niet is aangewezen, kan de passagier of inzittende een beroep doen op een regeling van het Verbond van Verzekeraars: ‘Schaderegeling schuldloze derde’. 

Schaderegeling schuldloze derde

De Schaderegeling schuldloze derde bepaalt dat een passagier/inzittende van een voertuig met ongevalsschade, bij onduidelijkheid over de aansprakelijkheid, iedere betrokken bestuurder kan aanwijzen als de partij die zijn of haar schade moet vergoeden. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij van het motorvoertuig waarin de passagier in zat, verplicht is de schade van de derde te vergoeden indien hij door de passagier is aangewezen. De verzekeraar die door de passagier is aangesproken wordt de regelend verzekeraar genoemd. Indien vervolgens vast komt te staan dat een andere partij schuld heeft aan het ongeval, dan kan de verzekeringsmaatschappij de schade verhalen bij de uiteindelijke aansprakelijke partij.

Toch is het niet altijd zeker dat een passagier van een motorvoertuig al zijn schade vergoed krijgt. Te denken valt aan het voorbeeld waarin wel een bepaalde mate van schuld bij de derde aanwezig is, zoals wanneer de derde geen autogordel droeg ten tijde van het ongeval. Het is dan echter wel aan de verzekeringsmaatschappij om aan te tonen dat het letsel is vergroot door het niet dragen van de autogordel. Zodoende kan er, afhankelijk van de situatie, een (klein) deel van uw schade niet vergoed worden door de verzekeringsmaatschappij.

Conclusie

Kortom, als schuldloze derde (passagier) kan je altijd een beroep doen op de Schaderegeling schuldloze derde om niet te hoeven wachten op de uitkomst van de discussie over de aansprakelijkheid. Bent je zelf betrokken geweest bij een ongeval? Neem dan contact met ons op, zodat we jouw mogelijkheden kunnen bespreken. Wij behandelen letselzaken ook op no cure no pay basis! Je kunt ons bereiken door te bellen naar 010 423 00 19 of door te mailen naar info@debrouweradvocaten.nl. Daarnaast kan je het contactformulier op onze website invullen.