Bestuursrecht

  • Bezwaar uitkeringen
  • WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen)
  • WAO (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering)
  • WW (Werkloosheidswet)
  • ZW (Ziektewet)
  • Participatiewet of bijstand
  • Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten)

Voor wie?

U vindt dat u recht heeft op een uitkering van UWV, SVB of de gemeente. Maar u krijgt deze niet. Dat heeft direct grote gevolgen voor uw inkomsten. Wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent? Vaak krijgt u dit slechte nieuws schriftelijk medegedeeld door de betreffende instantie.

Het sociaal-zekerheidsrecht bevat een heel scala aan verschillende uitkeringen en regelingen. Over deze uitkeringen worden door het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de Sociale Dienst beslissingen genomen. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een boete, met de stopzetting of de weigering van uw uitkering. Als u het niet eens bent met zo’n beslissing, kunt u bezwaar indienen bij de gemeente van uw woonplaats of beroep instellen bij de rechtbank (meestal binnen zes weken). Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.

Waarom wij?

Bijna iedereen in Nederland heeft regelmatig te maken met het sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde of als werknemer op wiens salaris premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden worden. Ook werkgevers komen in aanraking met het sociale zekerheidsrecht in verband met de premies die zij op het loon moeten inhouden.

Wij van De Brouwer Advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Wij kunnen de cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. Door onze jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk beschikken wij over genoeg kennis om u bij te staan in uw procedures.

Kosten

Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliënt slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, die afhankelijk is van het inkomen.

Particulieren die buiten deze categorie vallen kunnen voor onze juridische bijstand in een procedure kiezen voor een vast prijsafspraak of voor een vast uurtarief.

Vaste tarieven Bestuursrecht

Heeft u een besluit van een bestuursorgaan ontvangen waarmee u het niet eens bent? In dat geval kunt u zich beter laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wilt u vooraf weten wat uw kosten hiervoor zijn? Dat kan! Hieronder treft u onze vaste tarieven aan op het gebied van Bestuursrecht:


Ondernemer (MKB)

Handhavingsverzoek indienen (maatwerkbrief) € 250,-
Bezwaarprocedure (bijv. afwijzing vergunning etc.) €1.250,-
Beroepsprocedure of voorlopige voorziening bij de rechtbank
Exclusief griffierecht en verschotten
€1.350,-

Particulier

Handhavingsverzoek indienen (maatwerkbrief) € 250,-
Bezwaarprocedure (bijv. afwijzing vergunning etc.) € 1.250,-
Beroepsprocedure of voorlopige voorziening bij de rechtbank
Exclusief griffierecht en verschotten
€ 1.350,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn vanaf-prijzen, inclusief btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.

Staat uw vaste tarief er niet bij? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor zodat wij voor uw zaak een scherpe offerte op maat kunnen maken. U kunt ons bereiken op: 010 – 423 00 19.