Arbeidsrecht

 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag tijdens ziekte
 • Ontslag tijdens zwangerschap
 • Ontslag wegens verstoorde werkrelatie
 • Ontslag wegens faillissement of reorganisatie
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslag in proeftijd
 • Ontslagvergoedingen
 • Contracten
 • Advies

Voor wie?

Betwist uw werkgever het feit dat u ontslag hebt genomen, of de manier waarop dit is gebeurd? Op zoek naar een advocaat of bemiddelaar? Schakel tijdig een arbeidsrechtspecialist van De Brouwer Advocaten in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak, ook pro deo. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Waarom wij?

Het is belangrijk om, ingeval van een arbeidsconflict, een erkende bemiddelaar in handelszaken onder de arm te nemen. Ons kantoor kent specialisten die al jaren in het vak zitten en elke dag ontslagsituaties begeleiden. Op basis van onze ervaring ontwikkelden we een super handig online platform: ontslag-balie.nl. Duizenden mensen vinden hier elke maand een antwoord op al hun ontslagvragen. Aarzel niet om ons te contacteren voor een persoonlijk gesprek.

Kosten

Voor juridische bijstand in een procedure kunt u bij ons kiezen voor een vast prijsafspraak of voor een vast uurtarief

Vaste tarieven arbeidsrecht

De Brouwer Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij. Doordat wij beide kanten van de medaille kennen, kunnen wij goed inschatten hoe lang een zaak ongeveer duurt. Dit betekent dat wij u vooraf duidelijkheid kunnen geven over een vaste prijs voor een bepaalde zaak. Hieronder treft u onze vaste tarieven aan op het gebied van Arbeidsrecht:


Ondernemers (MKB) (inclusief BTW, exclusief griffierechten en verschotten)

Advieswerkzaamheden:

Opstellen van een arbeidsovereenkomst  € 750,-
Opstellen van een concurrentie-/geheimhoudings-/relatiebeding  € 750,-
Advies over (eenzijdige) functiewijziging € 750,-
Advies over loon stopzetten / opschorten + brief € 500,-
Opstellen beëindigingsovereenkomst € 750,-
Advies omtrent gouden handdruk c.q. transitievergoeding € 500,-
Advies bij ontslag op staande voet + eerste brief € 750,-

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure:

Bijstand bij procedure Kantonrechter (ontbinding wegens disfunctioneren) € 2.750,-
Ontslagverzoek UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid € 2.500,-
Ontslagvergunning  UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden € 2.500,-

Particulier

Advieswerkzaamheden:

Controleren beëindigingsovereenkomst (mits voorziening werkgever) € 250,-
Controleren beëindigingsovereenkomst € 750,-
Advies over VSO + onderhandelen over betere voorwaarden € 0,-
Advies omtrent gouden handdruk c.q. transitievergoeding € 500,-

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure:

Loonvorderingsprocedure € 2.000,-
Verweerschrift UWV (opzegging arbeidscontract) €2.000,-
Bijstand bij procedure Kantonrechter (ontbinding) € 2.500,-
Bijstand bij een ontslag op staande voet € 2.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief vanaf-prijzen, btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.