Arbeidsrecht

 • Ontslag op staande voet
 • Ontslag tijdens ziekte
 • Ontslag tijdens zwangerschap
 • Ontslag wegens verstoorde werkrelatie
 • Ontslag wegens faillissement of reorganisatie
 • Ontslag om bedrijfseconomische redenen
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslag in proeftijd
 • Ontslagvergoedingen
 • Contracten
 • Advies

Voor wie?

Betwist uw werkgever het feit dat u ontslag hebt genomen, of de manier waarop dit is gebeurd? Op zoek naar een advocaat of bemiddelaar? Schakel tijdig een arbeidsrechtspecialist van De Brouwer Advocaten in. Deze heeft ruime ervaring met ontslagzaken en kan u uitstekend bijstaan in uw zaak. Neem in een zo vroeg mogelijke fase contact met ons op!

Waarom wij?

Het is belangrijk om, ingeval van een arbeidsconflict, een erkende bemiddelaar in handelszaken onder de arm te nemen. Ons kantoor kent specialisten die al jaren in het vak zitten en elke dag ontslagsituaties begeleiden. Op basis van onze ervaring ontwikkelden we een super handig online platform: ontslag-balie.nl. Duizenden mensen vinden hier elke maand een antwoord op al hun ontslagvragen. Aarzel niet om ons te contacteren voor een persoonlijk gesprek.

Kosten

Voor juridische bijstand in een procedure kunt u bij ons kiezen voor een vast prijsafspraak of voor een vast uurtarief. De Brouwer Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij. Doordat wij beide kanten van de medaille kennen, kunnen wij goed inschatten hoe lang een zaak ongeveer duurt. Dit betekent dat wij u vooraf duidelijkheid kunnen geven over een vaste prijs voor een bepaalde zaak.