Willem Catsman begon zijn loopbaan in 1971 als stuurman op het m.s. Gaasterland van de Koninklijke Hollandsche Lloyd te Amsterdam. Studeerde aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam, in 1986 civiel rechtelijk afgestudeerd. Nam in 1988 afscheid van het zeevarende bestaan en was voor langere tijd gedetacheerd in het buitenland voor de Nedloyd Group.


mr. W.L. Catsman

In 1991 koos hij voor de thuishaven Rotterdam en was werkzaam als schade expert goederen bij Marine Survey van Emeyde, P&L Clubs, waarbij hij zich voornamelijk bezig hield met ladingschades op inkomende stukgoed schepen in de haven van Rotterdam.

Sinds 1994 werkzaam als zelfstandig advocaat met een algemene rechtspraktijk. In 1997 volgde de specialisatie strafrecht aan het Willem Pompe instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit van Utrecht.

Begin 2018 is hij terug naar Rotterdam gekomen, waar hij als betrokken advocaat zijn cliënten bijstaat. Willem Catsman is een scherpe en gedreven advocaat. Niet alleen theoretisch sterk, ook virtuoos in het toepassen van het bestuursrecht in de praktijk. Jarenlange ervaring op het gebied van strafrecht, jeugdrecht en BOPZ-zaken. Kijkt verder dan veel anderen. Weet dan ook snel tot de kern te komen en het probleem helder te verwoorden. Om er vervolgens met gerichte focus korte metten mee te maken.

Mr. W.L. Catsman is actief lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten(NVSA). De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht. De vereniging verzorgt dan een intensieve opleiding en houdt kennis- en ervaringsgerelateerde bijeenkomsten op basis van actuele ontwikkelingen in het strafrecht.

Catsman Advocatuur is een eenmanszaak (mr. W. L. Catsman, KVK: 61139904), gevestigd te Rotterdam. De advocaten van De Brouwer Advocaten en Catsman Advocatuur sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen de zaken zelfstandig en voor eigen rekening en risico door middel van hun eigen onderneming. De algemene voorwaarden van de behandelend advocaat zijn van toepassing op de door hun aangegane opdrachten. Alle aansprakelijkheid is uitgesloten tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert in voorkomende gevallen te vermeerderen met het eigen risico.