Huur- &
vastgoed
recht

  • Beëindigen van de huurovereenkomst
  • Niet nakomen van de onderhoudsverplichting
  • Niet betalen van de huur
  • Aanpassen van de huurprijs
  • Snel en adequaat opstellen van een huurovereenkomst
  • Specialisten in vastgoedrecht
  • Koop van onroerend goed
  • Verkoop van onroerend goed
  • Onroerend goed contracten
  • Onroerend goed aansprakelijkheden

Waarom wij

De Brouwer Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van huurrecht en vastgoedrecht, zowel met betrekking tot woningen als bedrijfsruimten.

De Brouwer Advocaten treedt op in advieszaken en procedures omtrent de relatie tussen verhuurder en huurder.

Kosten

De wet bepaalt dat de aansprakelijke partij de redelijke kosten van rechtsbijstand moet betalen. Het ongeval heeft er immers voor gezorgd dat u hulp nodig heeft. Wij spreken van tevoren met u af dat de kosten verhaald kunnen worden op de wederpartij.

Vaste tarieven huurrecht en onroerend goed

De Brouwer Advocaten kan problemen met uw huurder of verhuurder voorkomen en oplossen. Hiervoor worden vaste prijzen gerekend. Hieronder treft u onze vaste tarieven aan op het gebied van huurrecht en onroerend goed: 


Verhuurder

Winkelbedrijfsruimte (7:290 e.v. BW)

Juridische beoordeling  opzegging € 250,-
Huuropzegging conform wettelijke eisen € 250,-
Verzoekschrift afwijkend beding op grond van artikel 7:291 BW
Incl. eventuele zitting, excl. griffierecht
€ 1.500,-
Verzoekschrift aanwijzing deskundige op grond van artikel 7:304 BW
Incl. eventuele zitting, excl. griffierecht en verschotten
€ 1.500,-
Beëindigingsovereenkomst opstellen € 1.250,-

Overige bedrijfsruimte (7:230a BW)

Juridische beoordeling  opzegging € 250,-
Huuropzegging conform wettelijke eisen € 250,-
Verzoekschrift ontruimingsbescherming bij bedrijfsruimte die zondermeer kwalificeert als bedrijfsruimte op grond van artikel 7:230a BW
Inclusief eventuele zitting, exclusief griffierecht en verschotten
€ 2.000,-
Beëindigingsovereenkomst opstellen € 1.000,-

Woonruimte

Juridische beoordeling  opzegging € 250,-
Huuropzegging conform wettelijke eisen € 250,-
Gerechtelijke procedure + zitting
Exclusief griffierecht en verschotten
€ 1.750,-
Beëindigingsovereenkomst opstellen € 1.000,-

Huurder

Advieswerkzaamheden

Juridische beoordeling opzegging door verhuurder € 200,-
Onderhandelingen met de verhuurder
urenlimiet van 4 uur
€ 750,-
Controle huur- of beëindigingsovereenkomst € 750,-

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure

Opzegging door verhuurder Incl. zitting, excl. griffierecht en verschotten € 1.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn inclusief vanaf-prijzen, btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.