Juristen

Onze juristen behartigen de juridische belangen van cliënten en proberen geschillen tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Ze hebben daarnaast een adviserende rol en houden contact met de wederpartij. Gedurende een procedure stellen ze processtukken op, bepleiten ze zaken bij de rechter en corresponderen ze met gerechtelijke instanties. 

Mr. F. Laros

Felix Laros studeerde Nederlands Recht in Leiden, waar hij zich gedurende de masterfase heeft gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Na ervaring te hebben opgedaan bij het Openbaar Ministerie wist hij dat hij de advocatuur beter bij hem paste. Felix is werkzaam in de algemene praktijk waarbij de nadruk ligt op het bestuursrecht, arbeidsrecht en strafrecht. Tevens werd bijzondere ervaring opgedaan in het huurrecht en personen- en familierecht. 

R. de Boer

Roy de Boer is uw aanspreekpunt voor uw juridische vragen en betwistingen inzake arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hij bezit een bijzondere expertise op het gebied van de advisering en het voeren van procedures.

Opgeleid in het Nederland recht is Roy het rechtstreekse contact voor de Nederlandse bedrijven met juridische vraagstukken.