Juristen

Onze juristen behartigen de juridische belangen van cliënten en proberen geschillen tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Ze hebben daarnaast een adviserende rol en houden contact met de wederpartij. Gedurende een procedure stellen ze processtukken op, bepleiten ze zaken bij de rechter en corresponderen ze met gerechtelijke instanties. 

R. de Boer

Roy de Boer is uw aanspreekpunt voor uw juridische vragen en betwistingen inzake arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hij bezit een bijzondere expertise op het gebied van de advisering en het voeren van procedures.

Opgeleid in het Nederland recht is Roy het rechtstreekse contact voor de Nederlandse bedrijven met juridische vraagstukken.