Tarieven

Kostenindicatie arbeidsrecht

De Brouwer Advocaten staat zowel werkgevers als werknemers bij. Doordat wij beide kanten van de medaille kennen, kunnen wij goed inschatten hoe lang een zaak ongeveer duurt. Dit betekent dat wij u vooraf duidelijkheid kunnen geven over de kosten voor een bepaalde zaak. Hieronder treft u een indicatie aan voor kosten op het gebied van Arbeidsrecht:

Ondernemers (MKB) (inclusief BTW, exclusief griffierechten en verschotten)

Advieswerkzaamheden:

Opstellen van een arbeidsovereenkomst  € 750,-
Opstellen van een concurrentie-/geheimhoudings-/relatiebeding  € 750,-
Advies over (eenzijdige) functiewijziging € 750,-
Advies over loon stopzetten / opschorten + brief € 500,-
Opstellen beëindigingsovereenkomst € 750,-
Advies omtrent gouden handdruk c.q. transitievergoeding € 500,-
Advies bij ontslag op staande voet + eerste brief € 750,-

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure:

Bijstand bij procedure Kantonrechter (ontbinding wegens disfunctioneren) € 2.750,-
Ontslagverzoek UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid € 2.500,-
Ontslagvergunning  UWV wegens bedrijfseconomische omstandigheden € 2.500,-

Particulier

Advieswerkzaamheden:

Controleren VSO/beëindigingsovereenkomst (mits voorziening werkgever) € 250,-
Controleren VSO/beëindigingsovereenkomst € 750,-
Advies over VSO/ beëindigingsovereenkomst + onderhandelen over betere voorwaarden € 0,-
Advies omtrent gouden handdruk c.q. transitievergoeding € 500,-

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure:

Loonvorderingsprocedure € 2.000,-
Verweerschrift UWV (opzegging arbeidscontract) €2.000,-
Bijstand bij procedure Kantonrechter (ontbinding) € 2.500,-
Bijstand bij een ontslag op staande voet € 2.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn vanaf-prijzen, inclusief btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.


Kostenindicatie personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een lastig rechtsgebied waarbij professioneel advies vaak noodzakelijk is voor een goede afwikkeling. De Brouwer Advocaten kan u hierbij bijstaan. Hiervoor kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt, zodat u vooraf duidelijk is wat uw kosten zijn. Hieronder treft u een kostenindicatie aan op het gebied van personen- en familierecht:

Omgang- / Zorgregeling € 2.500,-
Alimentatie € 2.500,-
Gezag (gerechtelijke procedure) € 2.000,-
Erkenning (gerechtelijke procedure) € 2.000,-
Opstellen ouderschapsplan €  750,-
Ouderschapsplan + gezamenlijk verzoek tot vaststelling € 1.250,-
Gezamenlijk echtscheidingsverzoek* + convenant + inschrijving bij de gemeente € 1.000,-
Gezamenlijk echtscheidingsverzoek* + convenant + ouderschapsplan + inschrijving bij de gemeente € 1.250,-
Voorlopige voorziening € 1.250,-
Naamswijziging (exclusief zitting) € 900,-

* Geldt ook voor gezamenlijke ontbinding geregistreerd partnerschap

Alle bovengenoemde bedragen zijn vanaf-prijzen, inclusief btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.

Eenzijdig echtscheidingsverzoek

Voor een eenzijdig echtscheidingsverzoek kunnen wij een offerte op maat maken. Neem vrijblijvend contact op het navolgende telefoonnummer: 010 – 423 00 19.


Kostenindicatie Bestuursrecht

Heeft u een besluit van een bestuursorgaan ontvangen waarmee u het niet eens bent? In dat geval kunt u zich beter laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wilt u vooraf een indicatie wat de kosten hiervoor zijn? Dat kan! Hieronder treft u een kostenindicatie aan op het gebied van Bestuursrecht:


Ondernemer (MKB)

Handhavingsverzoek indienen (maatwerkbrief) € 250,-
Bezwaarprocedure (bijv. afwijzing vergunning etc.) € 1.250,-
Beroepsprocedure of voorlopige voorziening bij de rechtbank
Exclusief griffierecht en verschotten
€ 1.350,-

Particulier

Handhavingsverzoek indienen (maatwerkbrief) € 250,-
Bezwaarprocedure (bijv. afwijzing vergunning etc.) € 1.250,-
Beroepsprocedure of voorlopige voorziening bij de rechtbank
Exclusief griffierecht en verschotten
€ 1.350,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn vanaf-prijzen, inclusief btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.

Staat uw vaste tarief er niet bij? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor zodat wij voor uw zaak een scherpe offerte op maat kunnen maken. U kunt ons bereiken op: 010 – 423 00 19.


Kostenindicatie huurrecht en onroerend goed

De Brouwer Advocaten kan problemen met uw huurder of verhuurder voorkomen en oplossen. Hiervoor kunnen vaste prijsafspraken worden gemaakt. Hieronder treft u een kostenindicatie aan op het gebied van huurrecht en onroerend goed:


Verhuurder

Winkelbedrijfsruimte (7:290 e.v. BW)

Juridische beoordeling  opzegging € 250,-
Huuropzegging conform wettelijke eisen € 250,-
Verzoekschrift afwijkend beding op grond van artikel 7:291 BW
Incl. eventuele zitting, excl. griffierecht
€ 1.500,-
Verzoekschrift aanwijzing deskundige op grond van artikel 7:304 BW
Incl. eventuele zitting, excl. griffierecht en verschotten
€ 1.500,-
Beëindigingsovereenkomst opstellen € 1.250,-

Overige bedrijfsruimte (7:230a BW)

Juridische beoordeling  opzegging € 250,-
Huuropzegging conform wettelijke eisen € 250,-
Verzoekschrift ontruimingsbescherming bij bedrijfsruimte die zondermeer kwalificeert als bedrijfsruimte op grond van artikel 7:230a BW
Inclusief eventuele zitting, exclusief griffierecht en verschotten
€ 2.000,-
Beëindigingsovereenkomst opstellen € 1.000,-

Woonruimte

Juridische beoordeling  opzegging € 250,-
Huuropzegging conform wettelijke eisen € 250,-
Gerechtelijke procedure + zitting
Exclusief griffierecht en verschotten
€ 1.750,-
Beëindigingsovereenkomst opstellen € 1.000,-

Huurder

Advieswerkzaamheden

Juridische beoordeling opzegging door verhuurder € 200,-
Onderhandelingen met de verhuurder
urenlimiet van 4 uur
€ 750,-
Controle huur- of beëindigingsovereenkomst € 750,-

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure

Opzegging door verhuurder Incl. zitting, excl. griffierecht en verschotten € 1.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn vanaf-prijzen, inclusief btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.


Kostenindicatie strafrecht

Bent u betrokken bij een strafzaak? In dat geval kunt u zich beter laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Wilt u vooraf een indicatie van uw kosten? Dat kan! Hieronder treft u een kostenindicatie aan op het gebied van strafzaken:

Bijstand bij een (gerechtelijke) procedure

Behandeling OM-zitting € 1.500,-
Behandeling OM-zitting (rijden onder invloed) € 1.500,-
Behandeling zaak bij de Politierechter € 1.500,-
Behandeling zaak bij de Meervoudige Strafkamer  € 2.500,-
Klacht tegen politieoptreden € 1.500,-
Rijbewijs terugvorderen (bezwaar)  € 1.500,-
Rijbewijs terugvorderen (beroep) € 1.500,-
Vordering benadeelde partij € 1.500,-

Alle bovengenoemde bedragen zijn vanaf-prijzen, inclusief btw en exclusief griffierechten en verschotten. Wij hanteren voor de vaste tarieven geen kantoorkosten. Voor ondernemers is de btw aftrekbaar.

Bent u betrokken in een strafzaak en ziet u hierboven geen kostenindicatie staan voor uw kwestie? Neem contact op met ons kantoor tel: 010 – 423 00 19, zodat wij voor u een prijsafspraak op maat kunnen voorstellen.