Gesubsidieerde rechtshulp

Als u een advocaat nodig heeft, kunt u in bepaald gevallen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarnaast kunt u bij ons kiezen voor een uurtarief of een vast tarief.​

​Toevoeging

Als u minder dan een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgesteld bedrag verdient, komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een toevoeging). Dat betekent dat de overheid uw advocaat betaalt; u hoeft alleen de eigen bijdrage te betalen. Dit wordt in de volksmond ook wel ‘pro deo’ genoemd. Belt u ons gerust om te bespreken of wij uw zaak op basis van een toevoeging kunnen behandelen. Hieronder kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een toevoeging.

​Indien uw inkomen nu lager is dan twee jaar geleden, vragen wij voor u ‘peiljaarverlegging’ aan. ​

Eigen bijdrage

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten? Dan ontvangt u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. U betaalt wel een eigen bijdrage.​

Wat is een toevoeging?

Toevoeging betekent hetzelfde als gesubsidieerde mediation of gesubsidieerde rechtsbijstand. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer eigen bijdrage u moet betalen.

Afwijkende eigen bijdragen

Voor bepaalde rechtsgebieden of hulp gelden andere eigen bijdragen dan de reguliere eigen bijdrage die hierboven wordt bedoeld. Zo gelden er aparte, lagere eigen bijdragen voor mediation. Vraagt uw advocaat een Licht Advies Toevoeging (LAT) aan voor het geven van een eenvoudig advies, dan gelden hiervoor ook lagere eigen bijdragen. Ook bij scheiding of beëindiging van een relatie gelden aparte eigen bijdragen voor toevoegingen die vallen onder het personen- en familierecht. Zie ‘Hoeveel moet ik zelf betalen’ voor meer informatie over de eigen bijdragen.

Vier soorten rechtsbijstand

We onderscheiden vier soorten rechtsbijstand, de soort rechtsbijstand is van toepassing al naar gelang het soort zaak:

  • rechtshulp die u verkrijgt via Rechtwijzer. U vindt meer informatie op www.rechtwijzer.nl
  • Lichte Advies Toevoeging (LAT)
  • Mediation
  • Reguliere toevoeging

U heeft een LAT.  Heeft uw advocaat meer dan drie uur nodig?

Het kan zijn dat uw advocaat alsnog meer tijd nodig heeft of een procedure bij de rechtbank moet starten. Dan kan uw advocaat bij de Raad vragen om de Lichte Advies Toevoeging (LAT) om te zetten in een ‘gewone’ (reguliere) toevoeging. De eigen bijdrage die u moet betalen bij een gewone toevoeging is hoger dan bij een LAT. De eigen bijdrage die u al betaalde voor de LAT trekken we af van het bedrag dat u moet betalen voor een gewone toevoeging.

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten? Dan ontvangt u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. U betaalt wel een eigen bijdrage.

​De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen

Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte? Dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen.

​Indien uw inkomen nu lager is dan twee jaar geleden, vragen wij voor u ‘peiljaarverlegging’ aan. ​​​