De impact van de toeslagenaffaire

Naar schatting zijn 26.000 ouders in Nederland het slachtoffer geworden van de toeslagen affaire. Deze ouders zijn ten onrecht verdacht geweest van fraudeverdenkingen met betrekking tot de kinderopvangtoeslag. Veel van deze mensen hebben in de financiële problemen gezeten door het harde optreden van de Belastingdienst. Bedragen die de Belastingdienst terugeiste van ouders varieerde tussen enkele duizenden en tienduizenden euro’s. Sommige ouders werden zelfs gedwongen hun huis te verkopen. Niemand geloofde de gedupeerde ouders, ook niet van de rechter. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Waar het begon

Het toeslagensysteem is in het leven geroepen om mensen met minder inkomen te helpen bij het betalen van onder andere hun huur- en zorgpremie. De overheid betaald bij een aanvraag meestal direct uit en kijkt daarna pas of de aanvrager recht had op de uitkering. Oplichters in Bulgarije zagen een verdienmodel in het toeslagensysteem van Nederland. De Bulgaarse oplichters schreven zich in Nederland in, vroegen allerlei toeslagen aan en gingen terug naar Bulgarije. Om dit misbruik te stoppen en vooral te voorkomen, beloofde de overheid een hardere aanpak tegen fraudeurs.

Keerzijde

Het probleem met de hardere aanpak van de staat is dat mensen die kinderopvangtoeslag aanvragen bij de kleinste administratieve fout op een zwarte lijst terechtkomen. Eenmaal op deze lijst concludeert de Belastingdienst dat de aanvrager geen recht heeft op deze toeslag en zet deze per direct stop zonder te onderzoeken of dit terecht is. Zeker de aanvragen door mensen met een dubbele nationaliteit of ‘exotische namen’ gingen de schop. Systematische discriminatie speelde een grote rol in de toeslagenaffaire. Gevolg: de ontvangen toeslagen moeten worden terugbetaald. Vele gedupeerden proberen tevergeefs de Belastingdienst te contacteren en leveren bewijsstukken aan om te laten zien dat zij wel recht hebben op de toeslagen. Ook ouders die bij de rechter aanklopten werden niet in het gelijk gesteld.

Oplossing

Na een aantal jaar komen de eerste verhalen aan het licht. De Nationale Ombudsman concludeerde dat de Belastingdienst té hard optrad. Dit is ook het moment dat de Tweede Kamer zich er mee gaat bemoeien. Onderzoeken volgden en het bleek dat veel meer ouders dan verwacht waren gedupeerd door de overheid. Het probleem viel niet meer te repareren hierdoor viel het kabinet Rutte III op 15 januari 2021. Het kabinet beloofd gedupeerden een schadevergoeding van €30.000. Bent u een van die gedupeerden dan dient u zich aan te melden bij Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag middels deze link: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/contact/. Sommige ouders hebben meer schaden geleden dan € 30.000. Bent u een ouder die meer schaden heeft geleden? Wat kunt u dan nu het beste doen?

Aanpak

Als u vindt dat de compensatie van €30.000 te laag is, dan kunt u een integrale beoordeling vragen. Dat kan ook als u te horen heeft gekregen dat u geen recht heeft op compensatie en u het daarmee niet eens bent. Uit deze beoordeling vloeit een beschikking voort. Bent u het daar dan alsnog niet mee eens dan kunt u bezwaar (laten) maken. Indien u gebruik heeft gemaakt van de integrale beoordeling en meent dat de definitieve compensatie te laag is, dan kunt u een verzoek om aanvullende schadevergoeding indienen bij de Commissie Werkelijke Schade. U kunt hiervoor een verzoek indienen via deze link: https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/commissie_werkelijke_schade/. Zo’n integrale beoordeling is complex en duurt langer. U doet er goed aan om uzelf te laten bijstaan door een jurist of advocaat.

De Brouwer Advocaten

Bent u benadeeld door de Belastingdienst? Doet de aangeboden compensatie door de Staat in uw ogen geen recht aan het aangedane leed? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. De advocaten en juristen van de Brouwer Advocaten helpen u graag bij deze kwestie. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010-4230019 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl