Gesubsidieerde rechtsbijstand

...
...
...
...

 

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze bijdrage in de kosten van een advocaat of mediator heet een toevoeging.   Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

“Wanneer heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?”

De Raad voor Rechtsbijstand is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De raad is een maatschappelijk betrokken organisatie die, op basis van de Wet op de rechtsbijstand, zorg draagt voor de organisatie van verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand. Mensen die geen advocaat of mediator kunnen betalen, kunnen subsidie krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand. Daarnaast geeft de Raad uitvoering aan de Wet schuldsanering natuurlijke personen en de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Een toevoeging vraagt u aan met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Een dergelijke aanvraag wordt door de Raad zowel financieel als inhoudelijk getoetst.

De financiële toets is om te bekijken of de rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Daarvoor wordt door de Raad gebruik gemaakt van de inkomensgegevens van de Belastingdienst. Met behulp van het bij de aanvraag opgegeven sofinummer vraagt de Raad deze gegevens op.

“Kwaliteitseisen advocaten & mediators”

Een mediator of advocaat moet aan kwaliteitseisen voldoen voordat hij of zij via een toevoeging mag werken. De Raad heeft samen met de Nederlandse Orde van Advocaten voorwaarden opgesteld waar een advocaat aan moet voldoen. Een mediator of advocaat die op basis van een toevoeging werkt, moet dus aan bijzondere eisen voldoen. Hij of zij moet bijvoorbeeld verplicht bijscholen.

Denkt u in aanmerking te komen voor een toevoeging, dan kunt u dit aangeven bij een van onze advocaten.
De Brouwer Advocaten zal deze aanvraag voor u indienen!

“Vraag een inkomensverklaring aan bij de Raad“

De Raad kan een inkomensverklaring geven als u in aanmerking wilt komen voor vermindering van de griffierechten of vermindering van notaristarieven.